Сочинение на казахском языке на тему мені? отбасым на казахском

1 вариант

 1. Мені? отбасым – мені? байлы?ым.
  Отбасы – б?л е? бастысы бар ?р адамны? ?мірінде. Отбасында біз ?йренеміз с?ю, т?сіну, бір-біріне ?ам?орлы? жасау?а міндетті жа?ын, кешірімді реніш, ?лкенге ??рмет. Туыстары ?р?ашан ?олдау к?рсетеді с?ттерде к?мектеседі деген с?збен ж?не іспен. Сені жа?сы к?ретін адамдар міндетті т?рде ?уанатын болады сенікі табыстар мен жетістіктерге, тіпті ?кемні? сенімен ?асіреті, с?тсіздіктер, ?йткені ол ?ажет: білу керек, ол сен емес, бір.
  Отбасы – б?л БІЗ. Отбасы – б?л мен,
  Отбасы – ?кем мен анам мені?,
  Отбасы – б?л 4 ?пкем,
  Отбасы – б?л мені? с?йікті ит  ,
  Отбасы – б?л жал?ыз інім,
  Отбасы – б?л мереке басында,
  Отбасы – б?л ба?ыт,
  Отбасы – б?л ?й,
  Онда жа?сы к?реді ж?не к?теді, ж?не т?ратынды?ы туралы з?лымды?!
  МЕН шексіз ба?ыттымын, ма?ан осы отбасы ма?ан ?те туралы айтып, ?зіні? жа?ын. Мені? туыстарым ?р?ашан ?олдау?а дайынбыз ма?ан ?иын.
  Кез келген отбасы болуы тиіс д?ст?р, ??ыпты са?талады барлы? ?рпа?тар. Бізде отбасында, мысалы, бар д?ст?р жиналып, кешке дастархан басында, біра? ?ана емес, ?шін, кешкі, б?лісуге, бір-бірімен ?алай ?тті. Мені? ойымша, б?л ?те ма?ызды, ?йткені ?азіргі адамдар да аз с?йлеседі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *