Сочинение на казахском языке на тему моя подруга

2 варианта

 1. сочинение на казахском языке на тему Моя подруга

  Ответы:

  В СОЧИНЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ .
  Менде ??рбым бар оны? аты (имя подруги ) ол мені? е? жа?сы ,е? жа?ын жан досым. Ол а?к??іл ,?депті,мейрімді ж?не ?лемдегі е? ?демі ?ыз.Біз ?р?ашан бірге ж?реміз бос уа?ыт бірге ?ткіземіс интернет ар?ылы с?йлесеміз. Ол ма?ан ?иын жа?дайда ?р?ашан к?мектеседі. Мен де о?ан к?мек беремін. Ол еш?ашан мені ?андай да ?иын жа?дай болса да мені ?алдырмайды ,ол ма?ан еш?ашан опасызды? істемийді себебі ол мені? жан досым. Бізді? досты? к?шті ж?не бізді ешкім айырмай алмайды  ?йткені біз жа?сы достар ж?не ??рбылармыз !
  ПЕРЕВОД
  у меня есть подруга ее зовут (имя подруги ) она моя самая хорошая и самая близкая подруга.она веселая воспитаная добрая она самая красивая в мире девочка. мы всегда вместе  свободное время мы проводим вместе  и переписываемся через интернет. она всегда помагает мне в трудной ситуации . конечно же и я ей помагаю. если мне понадобится помошь она не откажит и не оставит меня в беде она ни когда не предаст меня потомучто она моя лучший друг. наша дружба крепкая и нас ни кто не сможет разлучить  потому что мы самые лучшие друзья и подруги!

 2. помогите написать сочинение на тему “Моя подруга” на казахском языке

  Ответы:

  моей лучшей подруге-….. Она- замечательный друг. ………. добрая и отзывчивая, она всегда придет на помощь в трудный момент. Как и все люди она имеет недостатки – она немного скрытная, но это добавляет ей индивидуальности.
  ……. небольшого роста, у нее прямая осанка, она не пухлая, но в то же время и не худая. У нее плавная походка, когда она идет, кажется, что плывет. Одевается ……. со вкусом, в основном в ее гардеробе вещи синего цвета и различных его оттенков, ведь это ее любимые цвета.
  Лицо у ….. круглое, а на нем два ясных блестящих глаза, серого цвета. Нос широкий, но не картошкой, маленькие губы« бантиком », ярко алые. Голос у ……. приятный и нежный, немного дрожащий. Волосы у нее светло- русые, местами выцветшие на солнце. Из-за этого кажется что она промелировалась, хоть это и не так.
  Я счастлива что у меня есть такая подруга, как …….. И каждому, у кого нет подруги, я желаю завести такую как она.
  Мені? достарым ?те к?п.Біра? досты? бірнеше т?рлері болады  ?ой.Дос деген ол ?инал?анда ?асы?да,?уан?анда жаны?да болатын адам.Дос-мен ?шін ?ымбат жанны? бірі болып саналады.Досты? – адамдарды? бір-біріне адал, ?алт?ысыз сеніп, бір м?дделі, орта? к?з?араста болатын ?асиеті. Досты? ?зара жауапкершілік пен ?ам?орлы?ты?, рухани жа?ынды?ты? белгісі. На?ыз досты? кісіге шабыт беріп, ?мірде кездесетін т?рлі с?тсіздіктерге мойымау?а, бас?а т?скен ?ай?ы мен ?иыншылы?ты бірге к?теруге ж?рдемдеседі. Дос-жарандарды? мінездері ?р т?рлі болып келуі м?мкін. Мысалы, біреуінде ?ызбалы? не шабанды?, екіншісінде т?йы?ты? не жігерсіздік бай?алса да, б?лар досты??а кедергі бола алмайды, ?айта на?ыз досты? осындай кемшіліктерден арылу?а к?мектеседі. Сат?ынды?, екі ж?зділік, ?тірікшілік, ?зімшілдік досты?пен сыйыспайды. ?аза?ты? д?ст?рлі ?деп ж?йесінде досты??а ?лкен к??іл б?лінеді. Халы? арасында досты? туралы ма?ал-м?телдер жеткілікті: “Дос жылатып, д?шпан к?лдіріп айтады”, “Досы жа?сыны?, ?зі де жа?сы”, “Д?ниеде адамны? жал?ыз ?ал?аны — ?лгені, ?ай?ыны? б?рі соны? басында”. Досты??а ?арама-?арсы ??ым — ?асты? пен к?ншілдік. М?ндай сезімге ерік алдыр?андар бас?аны? ?уаныш-?ызы?ын, ырыс-ба?ын к?тере алмайды, дос дегенні? не екендігін білмейді. Д?рыс дос та?дай білу — ?мірлік ма?саттарды? бірі; Саясаттануда?ы Досты? ??ымы мемлекеттер арасында?ы саяси, экономикалы?, м?дени м?дде т?р?ысынан ынтыма?тасты? орнату шараларын бейнелеу ?
  Дерекк?зі: https://www.zharar.com/kz/shygarma/113-dos.html
  © http://www.ZHARAR.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *