Сочинение на тему минем яраткан шогылем

13 вариантов

 1. Мин буш вакытларда т?рле-т?рле прическалар ясау бел?н ш?гыльл?н?м. Моны? бел?н инде бернич? ел мавыгам.
  К?пчелек вакытта прическаларым матур килеп чыга, шу?аеш кына?ни, апаларым, дус кызларым да аларга прическалар ясавымны сорыйлар. Ч?чл?р матур к?ренсен ?чен т?рлед?н-т?рле кыстыргычлар, тасмалар, резинкалар кулланам. Матур прическаларны? ?рн?кл?рен интернеттан эзлим ??м ясап карыйм.
  Кешел?р гомер-гомерг? матур булырга, матур к?ренерг? тырышалар, ? прическалар кешене ?зг?рт?, матурлый. Матур прическалар ??ркемд? соклану уяталар. Шуна к?р? парикмахер ??н?ре беркайчан да ?зене? ???миятен югалтмаячак. Б?лки кил?ч?кт? минем бу ш?гылем ??н?рем? ?йл?нер. Моны? ?чен мин инде беренче адымнарымны ясадым.
  Районыбызда бернич? ел инде JuniorSkills конкурсы ?тк?рел?. Анда тел?г?н укучылар катнаша ала. Мин д? быел бу конкурстта катнаштым. Конкурсантлар арасында и? яше идем. ?мма шу?а да карамастан парикмахер компетенциясенд? беренче урынны алдым. Ярыш бик яхшы ?тте. Катнашучыларга анда профессионаллар т?рле файдалы ки??шл?р бирдел?р. Конкурс ми?а бик ошады. Ул ми?а ?земне? осталыгымны к?рс?терг?, башкалардан я?а алымнарга ?йр?нерг?, т??риб? тупларга м?мкинлек бирде, ?з-?зем? ышанычымны арттырды. ?г?р м?мкинлек чыкса кил?се елга да ?земне ярышларда сынап карарга телим. Бу ми?а осталыгымны тагын да арттырырга ярд?м ит?ч?к. Ярышны оештыручыларга ихластан зур р?хм?темне белдер?м.
  ?дил? Нуриева,
  Сосна т?п м?кт?бене? 5 нче сыйныф укучысы.

 2. Минем яраткан язучым.
  Без беренче тапкыр м?кт?пк? кил?г?, ?лифба китабын ачуга:
  “И туган тел, и матур тел,
  ?тк?м, ?нк?мне? теле!
  Д?ньяда к?п н?рс? белдем
  Син туган тел аркылы” дип язылган шигырь юлларын укыйбыз. Бу шигырьне б?ек язучыбыз Габдулла Тукай язган. Шигырь кешене тормышны? б?тен чорларына алып кайта. Си?а гомер б?л?к итк?н ?ти – ?ние?не? теле аша, син д?ньяны таныйсы?. Башка телл?р ?зл?ренч? матур булса да, ?з теле?не? я?гырашы ук б?т?н. Туган теле? аша ?ирд?ге, кешед?ге матурлык б?тен тулылыгы бел?н а?лашыла. Татар теле ?тк?м – ?нк?м кебек ?к якын дип язуы ?чен, Габдулла Тукай минем яраткан язучым булып тора. Аны? к?п кен? ?киятл?рен ?нием ми?а кечкен?д?н укый иде. Габдулла Тукай аз гына вакыт эченд? бик к?п шигырьл?р, ?киятл?р язып калдырган. Аларны балалар гына т?гел, олылар да яратып укыйлар. Аны? ?с?рл?ре безг? ?гет – н?сыйх?т биреп тора. Габдулла Тукай к?п кен? балаларны? яраткан язучысына ?йл?нде. Аны? тормыш юлы бик авыр була.
  Ул ?зе 1886 нчы елны? 26 нчы апреленд? х?зерге Татарстан республикасы Арча районы Кушлавыч авылында М?х?мм?тгариф гаил?сенд? д?ньяга кил?.Тукайга алты ай булганда аны? ?тисе ?леп кит?, ? д?рт яшьт? – ?нисе д? ?леп кит?. Ул ятим кала. Аны бабасы т?рбияли. Бабасыны? ?зене? д? гаил?се зур булганлыктан ул ?ги ?бисен? артык бала гына булып тора. ??м аны бер ямщикка утыртып, Казанга озаталар. Анда ямщик аны”Асрарга бала бир?м, кем ала?” дип саткан. Шуннан аны баласыз бер карт бел?н карчык алып, ике – ?ч ел т?рбиялил?р. Л?кин алар да авырып кит?л?р ??м аны я?адан бабасына кайтаралар. Мен? шундый авыр тормыш юлын Габдулла Тукай кечкен?д?н татып яши.
  Габдулла Тукайны? кайсы гына шигырен алсак та, анда туган телг? м?х?бб?т сур?тл?н?. Ул ?зене? и? кадерле кешел?ре – ?ти – ?нил?рен? р?хм?т с?зл?рен, алар рухына багышлаган догаларын туган теленд? белдерг?н:
  И туган тел! Синд? булган
  И? элек кыйлган догам:
  Ярлыкагыл, дип, ?зем ??м
  ?тк?м – ?нк?мне, Ходам!

 3. Ответ оставил Гость
  Думаю что так!)
  Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.

 4. Сочинение / Минем яраткан ш?гылем
  Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.

 5. Помогите написать сочинение по татарскому на тему ‘минем яраткан шогылем’ ( моё любимое занатие)

  Ответы:

  Думаю что так!)
  Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.

 6. Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.

 7. Сочинение / Яраткан ш?гылем
  Мин й?з?рг? бик яратам. Бу ? минем и? яраткан ш?гылем. Мин бассейнга й?рим, анда й?з? секциясенд? ш?гыльл?н?м. Ми?а бигр?к т? баттерфляй ысулы бел?н й?з? ошый. Ул брасс стилен? охшаган, тик й?зг?нд? кулларны гына судан чыгарасы?.
  Й?з? мускулларны ныгыта ??м сулыш алуны яхшырта. Мин, й?з? бел?н ?итди ш?гыльл?н? башлаганнан со?, физик яктан ныгыдым. Й?з? буенча район ярышларында катнаштым. Д?рес, югары урыннар алмадым. ?мма анысы бик ?к м??им д? т?гел, ч?нки мин спорт бел?н с?лам?тлек ?чен ш?гыльл?н?м.
  ?земне? организмны ныгыту ?стен?, мин ?ле спорт секциясен? й?ри башлагач тапкан дусларым бел?н аралашудан да т?м табам. Без барыбыз да с?лам?т яш?? р?веше алып барабыз, кайбер безне? яшьт?шл?р кебек т?м?ке тартмыйбыз, сыра ?ем башка исерткеч эчемлекл?р эчмибез. Бу начар гад?тл?р ? й?з?чене? и? явыз дошманнары. Т?м?ке тарткан кеше яхшы итеп й?з? алмый. ?ти-?нием д? х?зер минем ?чен тыныч. ? элегр?к ?ти минем бел?н начар гад?тл?рне булдырмау турында озаклап с?йл?ш? иде. ? х?зер без башка м??им м?сь?л?л?р турында с?йл?ш?без, безне? бассейнда уздырылган ярышларга, башка спорт т?рл?ре буенча ярышларга й?рибез. ?тием минем бел?н горурлана, дип уйлыйм мин.
  http://www.insha.ru/text/22
  Минем яраткан ш?гылем
  Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.
  http://www.insha.ru/text/91


 8. Помогите пожалуйста!!!!!!! Умоляю вас народ!!
  Найдите градусную меру угла ABC, если угол ABD=52 градуса. угол BCD=40 градусов

  Улитка и Маленький Водяной отправились от дома Карпа Купринуса погрить в камышах,которые росли в 3м от дома.Улитка ползла со скорость 2см/мин,а Маленький Водяной плыл со скоростью 50см/мин.Сколько ра успеет проплыть Маленький Водяной от дома Карпа Купринуса до камышей и обратно,пока улитка преодолеет это же расстояние один раз?  ЧОТКО И ЯСНО ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

  Помогите пж сделать синтаксический разбор за ранее спасибо мне на завтра 1)Раскидав снег я понял откуда доносился этот звук 2)Я заглянул под ёлку но никого не увидел

  Какую роль играет мантия в жизни моллюсков

  На рисунке 85 угол 1 равен 40°, угол 2 равен 28°, угол 4 равен 105° (см. рис. 85). Найдите угол 3. Ответ дайте в градусах.

  Морфологический разбор слова темного

  развитие торговли и мореплавания привело к зарождению науки как называется?

  3 корень с икс  равно 3

  Какое событие произошло 6 августа 1945г

  спиши какие звуки обозначают буквы е,е,ю,я? южный, ежик,поел,ездить,яблоко,бурьян,обьяснил,якорь образец: ягода,я-[й а] памагите как зделать

 9. и фосфор и хлор образуют кислоту Н3ЭО3 , НЭО3, Н3ЭО4, НЭО4?
  Выполнить синтаксический разбор предложения.Летит коршун над самой землей,плавно размахивая крыльями,и вдруг останавливается в воздухе,словно задумавшись о скуке жизни,потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью.
  Вопросы по “Войне и миру”:
  1) Что больше всего ценит в людях Наташа Ростова?
  2) Кто является идеалом Наташи Ростовой?
  3) Способна ли Наташа Ростова говорить неправду?
  За полные сутки среды малыш Эрвин спит в 4\3
  раза больше времени, чем прово-
  дит в садике, тратит на внесадиковские мероприятия в 6 раз меньше времени, чем
  проводит в саду, а на всё остальное тратит 1,5 часа. Сколько времени проводит
  малыш Эрвин в саду по средам?
  Нужен синтаксический разбор предложения, срочно и правильно, не правильно сам умею.Спасибо.
  Трудно поверить, что голодные дети ухаживали за рыбками, рыжим лисёнком, не раз выводя его на поводке на прогулку.
  проверочное слово к слову кукование
  помогите написать про Красноярск на английском
  ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!! Доклад про Ермака Пожалуйста !
  От какого слова образовалось слово учительского
  Учить учитель учи учительский
  в правильную треугольную пирамиду вписана сфера центр которой делит высоту пирамиды в отношении 5:3 от вершины.Найти площадь сферы если сторона основания пирамиды 18 см

 10. Думаю так.
  Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.

 11. Думаю что так!)
  Мин н?рс? эшл?рг? яратам со?? Китап укырга, компьютерда т?рле уеннар уйнарга, савыт-саба юарга ??м, ?лб?тт? инде, торт пешерерг? яратам.
  ?ле кайчан гына мин ашарга пешерерг? б?тенл?й д? яратмый идем, чынлап торып б?р??ге д? кыздырганым юк иде. ?мма, ?ни бел?н торт пешерерг? уйлаган к?нн?н со?, барысы да ?зг?рде.
  Берк?нне шулай ?ни бел?н торт пешерерг? керештек. Л?кин ?ни ?зе д? торт пешер? белми ик?н бит. Безне? камыр табага ябышып к?йде. Крем артык сыек булып агып бетте. Никад?р ризыкны гына ?р?м иттек. ? ?нине? бик т? ?йд? пешерг?н торт ашыйсы кил? иде. Щуннан со? мин ?нием? сюрприз ясарга булдым.
  Икенче к?нне, м?кт?пт?н кайткач, мин торт пешерерг? керештем. Аш-су китабын алдым да андагы бер рецепт буенча торт ясый башладым. Килеп чыкты бит! Т?мле торт ясау алай ук авыр т?гел ик?н.
  ?ни эшт?н кайтуга, крем бел?н матур итеп биз?лг?н я?а пешк?н хуш исле торт ?ст?лд? тора иде инде. Мин д? ?з-?земн?н кан?гать булып, шатланып, ?ниемне каршы алдым. И, ?нине? мине мактаганын к?рс?гез!
  Мин, берникад?р вакыттан со? гына ?ниемне? тортлар пешер? бел?ен а?ладым. ? теге к?нне ул торт пешер? белм?г?н булып юри ген? кыланган ик?н. Шулай итеп ул минем пешерерг? ?йр?н?емне тел?г?н. ?нине? х?йл?се ?зен тулысы?ча аклады. Х?зер тортлар ??м б?лешл?р пешер? ? минем и? яраткан ш?гылем.

 12. Татарстан Республиксы М?гариф ??м ф?н министрлыгы
  Татарстан Республикасы
  Азнакай муниципаль районы
  4 нче урта гомуми урта белем бир? м?кт?бе
  Минем ш?гылем
  Эшл?де: Рафикова Эльвира Алмарис кызы,
  Татарстан Республикасы Азнакай
  муниципаль районы 4 нче урта гомуми урта
  белем бир? м?кт?бене? беренче
  квалификацион категорияле татар теле ??м
  ?д?бияты укытучысы
  Азнакай, 2012
  Минем ш?гылем.
  Бер д? арттырмыйча шуны ?йтерг? була, безне? илд? миллионнарча кешел?р нинди д? булса коллекция ?ыю бел?н ш?гыльл?н?. Гад?тт? болар марка, значок, шырпы кабы, этикеткалар булалар. Коллекциял?р ?ыю бел?н ш?гыльл?н? буш вакытта башкара торган эшл?р арасында беренче урыннарны? берсен? чыкты. Бу мавыгучанлык кешене? гомерлек юлдашы булып кит?рг?, аны? ??н?рен? ?йл?нерг?, аны? яш?ешен интеллектуаль ??м рухи ?сешене? б?ек омтылышы бел?н биз?п торырга м?мкин.
  Таныш булмаган с?зл?рне, гыйбар?л?рне, м?кал?л?рне ?ыю мичман В.И.Дальны и? зур галимг?-рус теле белгечен? ?верелд?р?. Аны? атаклы А?латмалы с?злеге (а?арга 200000 с?з керг?н) тел белгечл?ре ?чен х?зер д? ?ле и? ?йб?т кулланмаларыны? берсе булып тора. Алты яшьт?н ?к минераль ташлар ?ыю бел?н мавыккан А.Е.Ферсман д?ньяны? и? зур геохимигына ?йл?нде. Коллекционер П.М.Третьяков тарафыннан ?ыелган картиналар галереясы б?тен д?ньяга танылды. Академик С.П. Королев гомере буена космосны ?зл?штер? бел?н б?йле булган барча н?рс?л?рне, кеше ?мерен? буйсынып оча торган ?йберл?р турында тел?с? нинди м?гъл?матны ?ыеп барган.
  Барлык маркаларны, барлык значокларны, барлык акчаларны ?ыеп бетер? м?мкин т?гел. Бу-кулдан кил? алмаслык эш. Хикм?т ?йберне ?ыюда т?гел, ? аны ничек ??м ни ?чен ?ыюда.
  Академик И.П.Павлов коллекциял?р ?ыю бел?н ш?гыльл?н? турында у?ай фикерд? торган. Ул, бу гад?тне? кешене п?хт?лекк?, басып эшл?рг?, материал бел?н ?ентекле эш ит?рг? ?йр?т?е, кыскасы, ф?н ??м производствоны? тел?с? кайсы ?лк?се ?чен кир?к булган эзл?н?-тикшерен? сыйфатлары т?рбиял?ве турында ?йтк?н.
  Марка к?пт?н инде почта башкарган хезм?т ?чен т?л?? билгесе булып кына тормый. Шушы хезм?тне ?т??д?н тыш, ул-тарихи ист?лек, кечкен? плакат, атаклы кешене? портреты, с?нгать ?с?ре ??м илне? визит карточкасы булып та санала. Марка безне? хезм?тт?шлекне? т?п бурычларын ??м казанышларын, тарихи вакыйгаларны? даталарын чагылдыра, ф?н ??м с?нгать эшлеклел?ре, халык батырлары, коммунизм ?чен к?р?шчел?р бел?н таныштыра. Совет маркалары балаларга х?зерге заман турында с?йлил?р. Алар-зур вакыйгаларны? кечкен? х?б?рчел?ре, алар КПСС ??м ВЛКСМны? тарихи съездлары турындагы х?б?рл?рне б?тен д?ньяга ?иткер?л?р. Маркаларда б?ек Ленин образы чагылдырган. Владимир Ильич Ленин ?зе ис?н чагында аны? образын чагылдырган маркалар чыгарылмадылар: ул мо?а бик каршы торган. Аны? портреты чагылдырган беренче маркалар 1924 нче елны? гыйнварь азагында, барлык халыклар да кайгы кичерг?н к?нн?рд? чыктылар.
  Тулы бер эпоханы чагылдырган маркаларны карап-?йр?неп утырганда к?з алдыннан тарихны? ничаклы дулкынландыргыч вакыйгалары узып кит?!
  Маркалар ?ыюны филателия гомумил?штер?. “Филос бел?н Телос”-“билгел?р ярату”-бу с?зне? борынгы грек теленн?н килеп чыгышы шундый! Маркалар ?ыю ?чен кызыклы к?п кен? темалар бар. М?с?л?н, тынычлык ??м дуслык, Ватаныбызны? б?ек кешел?ре, космосны ?зл?штер?, сугыш елларындагы батырлыклар, с?нгать, ?семлекл?р ??м хайваннар д?ньясы ??м башкалар турындагы маркалар.
  Мавыгу д?ньясы иксез-чиксез!
  Коллекция ?ыючылар-и? б?хетле кешел?р алар, дип санаган зир?к шагыйрь Гете. Бу фикер бел?н килешм?ск? м?мкин т?гел: коллекция ?ыю бел?н чынлап ш?гыльл?н?чел?р ?чен б?хетсез к?нн?р булмый.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *