Сочинение на тему зима по татарскому языку

7 вариантов

 1. Кыш
  Без ял к?ненд? ча?гыда урманга барырга уйлаган идек.
  Мен? б?ген ял к?не. Кыш шундый матур! Тир?-якка к?з салса?, ?йтерсе? л? б?тен ?ир й?зен? ап-ак, тип-тигез кел?м япканнар. ?ле ул гынамы со?? Кел?м ?стенд? ме?л?г?н к?меш йолдыз ?емелди диярсе?.
  Ак кардан к?зл?р камаша. К?к й?зе з?п-з??г?р, бер ген? болыт ?с?ре д? юк. Кояш югары к?т?релг?н, тик ул х?зер ?ылытмый. ?йл?н?-тир? тып-тын, ара-тир? чыпчыклар чыркылдашканы ишетелеп куя.
  Без урманга юл тоттык. Ни?аять, урманга килеп ?иттек. Биред? агачлар бик горур кыяф?тт? ??м тыныч кына басып торалар. Алар инде к?пт?н ??йге яшел киемн?рен салып, кар-б?сл?рг? т?ренеп, кышкы йокыга талганнар. Кайбер агачлар башларына ак б?рек киг?нн?р. Биред? д? ?зен? бер т?рле тынычлык х?кем с?р?. Ч?! Н?рс? кыштырдый? Кышкы ак тунын киг?н куян ик?н. ?н?, як-ягына каранды да, колакларын торгызып, чабып китте. Кайдадыр тук-тук итк?н тукран тавышы да ишетелг?л?п куя.
  VI сыйныфта ел фасылларын берг? берл?штереп т? язарга була. М?с?л?н, «Табигать мизгелл?ре» диг?н темага сочuнeнue язганда т?б?нд?ге моментларга тукталырга м?мкин.
  Г. Тукайны? «Анда бик салкын в? эссе т?гел, урта ?ава, ?ил д? вакытында исеп, я?гыр да вакытында ява», диг?н с?зл?рен эпиграф итеп алырга м?мкин.
  План.
  1. Яз башы.
  2. Туган ягым каеннары.
  3. Ч?ч?кле ??й озак к?ттерм?де.
  4. Алтын к?з д? ?итте.
  5. Кырга ак кардан юрган ябылган.
  6. Туган илг? м?х?бб?т кечкен?д?н ?зе? яш?г?н т?б?кне яратудан башлана.
  Туган як, аны? г?з?л табигате турында М?слим урта м?кт?бе (М?слим районы) укучыларыны? язмасыннан ?зек китер?без.

 2. Кыш безне каты салкыннары бел?н д? куркыткан була. Бигр?к т? т?нн?рен. Кара эн?е йолдызлы к?кт?н суык б?р?, б?тен д?нья ту?ган, тир?н йокыда. Тик торбадан чыккан т?тен ген? ялгызы ?ск? таба омтыла. .
  Кышны? саран саргылт кояшы карлы бураннар бел?н алмаша, ? бураннарга алмашка каты суыклар кил? – м?гаен, кышны? г?з?ллеге шундадыр. ? к?пме шатлык алып кил? ул бала-чагага: к?нн?р буе тау шуып шау-г?р кил?л?р, кемдер кар бабай ясый, кемдер кар б?решеп уйный. ?лк?нн?рд? кышны ?зл?ренч? ярата. ??р кем Я?а ел т?ненд? нинди булса да мог?иза я тылсым к?т?.
  ? табигать ягымлы язны к?теп тыныч кына йоклый. .
  Кыш турында инша – Сочинение про зиму (на татарском языке)
  Агачлар ?лл? кайчан инде алтын яфракларын койды, авыр соры болытларга т?ренг?н к?к й?зе салкын ?ава бел?н табигатьне каплап алган, ??нлекл?рг? тизр?к ояларына кереп качарга куша кебек, ? кошларны к?н д? ?ылы якка озата. Кайчан я?гырлары бел?н сиб?л?п елап та ала, кайчан тынып кала. Сорылык ??м кара?гылык баскан д?ньяны. .
  Ирт?нге кара?гы тынлыкта озын кышны? бозлы сулышы сизел?. Беренче кар яуган. Кич? ген? елап торган к?к й?зенн?н кышны? беренче х?б?рчел?ре – шук кар б?ртекл?ре салкын ?авада уйный-уйный тиз арада к?зге коры сары ?л?нне ак юрган бел?н каплаган. Кыш ?итте.
  Соры ??м дымлы к?з кар астында калды. Тир?н к?ртл?р ?ирне иксез-чиксез кышкы бураннардан саклый. ?ир тир?н йокыга талган. ??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта.
  Балалар ??р кыш саен ча?гыга басып урманга кил?л?р. Алар кышкы йокыга талган к?чле им?нн?рне ??м т?з каеннарны к?з?теп, кышкы табигатне ты?лап, саф ?ава сулап кайталар, бала-чагага бик т? кар ?стенд?ге эзл?рне танып бел? ошый. Боз бел?н капланган карда ча?гы ш?п шуа, б?тен урманга балаларны? к??елле тавышы я?гырый.
  Тик кышны? кояшлы р?х?т к?нн?ре бик каты суык бураннар бел?н д? алмаша. Ап-ак к?к йокыга талган ?ир ?стен? т?шк?н сыман булып тоела, ачы ?илд?н уянган кышкы урман улый, ы?гыраша. .
  Икенче к?нг? буранны? и?ат итк?н эшл?ре к?рен?: к?ртл?рд? кардан фигуралар, т?р?з?л?рд? хикм?тле биз?кл?р, а елгадагы боз кояшта т?рле т?сл?р бел?н ялтырый. Т?н эченд? буран боз капкачын себертк?н.

 3. “Маленький принц” мой любимый герой сочинение

  Одним из моих любимых литературных героев является не силач с огромными мускулами, а всего лишь маленький мальчик, очень одинокий и поэтому такой трогательный. Вы наверное догадались, что это главный герой сказки Маленький принц, которую написал французский писатель и лётчик Антуан де Сент Экзюпери. Его герой, этот незащищенный ребенок, проживал один одинешенек на маленькой крошечной планете,…

  “Мальчишки” Решетникова сочинение по картине

  На многих картинах художника Решетникова изображены дети. Я выбрал написать сочинение по картине «Мальчишки» Решетникова, потому что мне очень нравятся ребята, которые там нарисованы. Мне кажется, что со всеми троими было бы интересно подружиться.Мальчики с картины стоят на крыше высокого дома. В городе уже давно ночь. Уютно светятся окна домов. А совсем близко над головами ребят огромное…

  “Первый снег” сочинение по картине

  На картине А. А. Пластова «Первый снег» изоб­ражён один из первых дней наступившей зимы. Она ещё только начинает вступать в свои права. Наконец- то прекратились долгие затяжные дожди, нет грязи и слякоти, грустного настроения, которое они вы­зывают. Падает первый снег. Земля преображается. Первый снег для детей — это необыкновенное сча­стье, восторг, радость и удовольствие. Снег — это…

  “Растрепанный воробей” Паустовский план рассказа

  1. Жизнь главных героев.2. Оголодавшие воробьи.3. Девочка выхаживает пернатого друга.4. Благодарность Пашки.5. Воровство.6. Спасение брошки.7. Изумленная балерина.

  “Толстый и тонкий” А.П. Чехов сочинение

  Рассказ “Толстый и тонкий” написал Антон Павлович Чехов, живший в 1860-1904 г.     Темой расказа стала встреча двух бывших одноклассников на вокзале. Их из описания сразу становится понятно, что “толстый” – человек богатый: от него пахло дорогими духами и он мог позволить себе дорогой обед. Тонкий предстает уставшим пассажиром, навьюченным всевозможными коробками и узлами. Ему пришлось нести их…

  18 мая международный день музеев сочинение

  Каждая страна имеет свое культурное и историческое наследие. Такая традиция существует и в России. В нашей стране также храниться много различных экспонатов и реликвий. А знание своего прошлого гарантирует светлое будущее. Все экспонаты, картины и исторические ценности хранятся в музеях. Музеи имеют свой праздник, и раз в году открывают свои двери с особой торжественностью. Происходит это в…

  22 марта – Всемирный день воды сочинение

  Сегодня я узнал о празднике под названием «Всемирный день воды». В нашей стране этот праздник проводиться для того, чтобы в очередной раз сделать напоминание людям о важности воды на нашей планете. Во время различных мероприятий, поддерживающих данную акцию решаются глобальные проблемы, обсуждается будущие законы по сохранению воды на планете Земля.На уроках посвященных экологии, учительница…

  «Цветы, фрукты, птица» сочинение по картине

  Картину «Цветы, фрукты, птица» написал русский художник Федор Петрович Толстой. Он славится своими прекрасными натюрмортами. В натюрмортах художник изображает окружающий его мир вещей и предметов. При этом художник сам выбирает предметы для картины и их расположение. В этом проявляется его душа и характер.Описание картины «Цветы, фрукты, птица» Толстого полностью соответствует названию этой…

  А.А Пластов “Первый снег” сочинение по картине

  Композиция картины проста и трогательна одновременно: выпал первый снег, и дети (явно брат и сестра) выбежали на крыльцо посмотреть на него.Девочка едва успела накинуть шаль, чтобы не пропустить редчайший миг первого снегопада. Зато её брат одет тепло, так может позаботиться только любящая сестра. Они с восхищением смотрят на вальс снежинок в морозном воздухе. Пусть они уже не раз видели это,…

  Амулеты и талисманы

  Много легенд составлены разными народами о волшебной силе амулетов и талисманов. Эти легенды красивые и иногда поучительные. И если очень верить в замечательное действие амулетов и талисманов, то они действительно могут помочь.Интересно знать, что означают эти слова. В толковом словаре читаем: «Амулет — это небольшой предмет, который как колдовское средство носят предубежденные люди, веря,…

 4. ??р айны? ?зен? ген? хас ?зенч?лекл?ре бар. Февраль ? к?нн?р саны ягыннан кыска ай. ?мма к?нн?ре кышны? б?т?н айларыннан озынрак. Кояш инде, гыйнвар аендагыча бик азга гына т?гел, ? озаккарак чыга. Шулай да кояш к?нозын елмаеп торган к?нн?р сир?к була бу айда. Февраль ? к?зачкысыз бураннары бел?н билгеле ай. Б?тен кыш буена яумаган кар шушы кыска айда ява. Кышны? со?гы ае бит. Биек-биек кар таулары ?я, юллар ябыла. Кыш, китк?нче, б?тен хикм?тл?рен к?рс?теп калдырырга тырыша. Шулай да февраль ? язны? к?ршесе. Яз билгел?ре д? сизел? башлый. Кояш югарыданрак карый, юмартрак кылана. Кояш кыздырган к?нн?рд? т?б?л?рд?н саран гына тамчылар тамгалый, боз с??гел?ре сузьша. Л?кин ?ле бу яз килде диг?н с?з т?гел. Февраль ? алдакчы ай. Бер к?нне кояш кыздыра, т?нен ай балкый, икенче к?нне коточкыч буран башлана. Салкыннар ?з?кк? ?т?. Шарт та шорт итеп, ?й б?р?н?л?ре шартлый. Агачлар чатнап куя, аларны калын б?с каплый. Кышны? со?гы ае барыбер д? аклыкта, сафлыкта шул ?ле. Ак каеннар, ябалдашлы наратлар, ки? ит?кле чыршылардагы кар юрганы, аз гына кагылуга, ?сте?? ишелер т?сле. Кояш нурлары астында кар ?сте б?лл?рд?й ялтырый, тагын ?лл? нинди асылташларга охшый. Бар ?ирд? г?з?ллек тантана ит?. Кыш яз бел?н к?р?шен д?вам ит?, дилбег?сен тапшырырга ашыкмый.

 5. Туган ягыма кыш килде Алтын к?з кит?г?, таягына таянып, ап-ак сакаллы кыш кунакка килде. Ул акрын гына ?ир ?стен? к?б?л?к-к?б?л?к кар яудырырга кереште. Кар б?ртекл?ре, жемелд?шеп, берсе бел?н берсе уйнап, ?ир-анага коелдылар. Озакламый ?ир ?сте ап-ак юрган ябынды. Кыш ?зене? ак кел?мен ??йде. Елгалар, к?лл?р ?сте к?зге кебек шома боз бел?н капланды. Зифа каеннар кар кызларыдай басып торалар. Узган ??йне? табигый у?айсызлыкларыннан т?мам аптырап ал?ыган урман-кырлар, х?зерг? барысы да тукталып торып, кил?се елда эшне я?а к?ч бел?н ??м я?ача башлап ?иб?р? ?чен ак юрганга т?ренеп, тир?н йокыга талган. Тик песн?кл?рне? агач очыннан килеп ?ит?р-?итм?с н?зек авазлары ??м урман гайб?тчесе – саесканны?, юк х?б?рне бар итеп, агачтан агачка сикерг?л?п, чыркылдап й?р?е ген? кышкы урманга бераз ?анлылык ?р?. Матур кышкы кунакларыбыз – кызылт?шл?р инде октябрь ахырында ук килеп ?итк?нн?р иде. Безне? кышкы урманнар, бакчалар бу матур кошлардан башка бик ямансу булыр иде. К?зге я?гыр к?нн?ренд?, затлы каурыйларын чылатудан куркып, агач куышында ачлы-туклы гомер уздырган зур чуар тукран, кышкы салкын к?нн?р урнашкач, ??р к?н ирт?к торып эшк? тотына: “Тук-тук-тук”. Урман-кырлар ?стенд? кышкы тантаналы тынлык. Тик басу-кырлар ?стенн?н туктаусыз агылып торган ??я?ле буран гына ??р т?б?кт? кышкы кырыс т?ртипл?рне? ныклыгын к?з?теп, барлап й?ри. К?нн?н-к?н со?арып чыккан кояш, бераз вакыт салкынча елмаеп, урман-кырларны бил?п алган кышкы к?ренешл?рг? к?з ташлый да, к??елг? ятышсыз вакыйгалардан тизр?к читл?шерг? ашыккандай, я?адан офыкка таба т?г?ри башлый ??м тизд?н урман артына т?шеп югала. Тыныч еллар, у?ышлы ??м б?хетле еллар килсен! Т?кле аяклары? бел?н т?рд?н уз кыш!

 6. Агачлар ?лл? кайчан инде алтын яфракларын койды, авыр соры болытларга т?ренг?н к?к й?зе салкын ?ава бел?н табигатьне каплап алган, ??нлекл?рг? тизр?к ояларына кереп качарга куша кебек, ? кошларны к?н д? ?ылы якка озата. Кайчан я?гырлары бел?н сиб?л?п елап та ала, кайчан тынып кала. Сорылык ??м кара?гылык баскан д?ньяны…       Ирт?нге кара?гы тынлыкта озын кышны? бозлы сулышы сизел?. Беренче кар яуган. Кич? ген? елап торган к?к й?зенн?н кышны? беренче х?б?рчел?ре – шук кар б?ртекл?ре салкын ?авада уйный-уйный тиз арада к?зге коры сары ?л?нне ак юрган бел?н каплаган. Кыш ?итте.       Соры ??м дымлы к?з кар астында калды. Тир?н к?ртл?р ?ирне иксез-чиксез кышкы бураннардан саклый. ?ир тир?н йокыга талган. ??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора,  кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта.       Балалар ??р кыш саен ча?гыга басып урманга кил?л?р. Алар кышкы йокыга талган к?чле им?нн?рне ??м т?з каеннарны к?з?теп, кышкы табигатне ты?лап, саф ?ава сулап кайталар, бала-чагага бик т? кар ?стенд?ге эзл?рне танып бел? ошый.  Боз бел?н капланган карда ча?гы ш?п шуа, б?тен урманга балаларны? к??елле тавышы я?гырый.       Тик кышны? кояшлы р?х?т к?нн?ре бик каты суык бураннар бел?н д? алмаша. Ап-ак к?к йокыга талган ?ир ?стен? т?шк?н сыман булып тоела, ачы ?илд?н уянган кышкы урман улый, ы?гыраша…       Икенче к?нг? буранны? и?ат итк?н эшл?ре к?рен?: к?ртл?рд? кардан фигуралар, т?р?з?л?рд? хикм?тле биз?кл?р, а елгадагы боз кояшта т?рле т?сл?р бел?н ялтырый. Т?н эченд? буран боз капкачын себертк?н.       Кыш безне каты салкыннары бел?н д? куркыткан була. Бигр?к т? т?нн?рен. Кара эн?е йолдызлы к?кт?н суык б?р?, б?тен д?нья ту?ган, тир?н йокыда. Тик торбадан чыккан т?тен ген? ялгызы ?ск? таба омтыла…       Кышны? саран саргылт кояшы карлы бураннар бел?н алмаша, ? бураннарга алмашка каты суыклар кил? –  м?гаен, кышны? г?з?ллеге шундадыр. ? к?пме шатлык алып кил? ул бала-чагага: к?нн?р буе тау шуып шау-г?р кил?л?р, кемдер кар бабай ясый, кемдер кар б?решеп уйный. ?лк?нн?рд? кышны ?зл?ренч? ярата. ??р кем Я?а ел т?ненд? нинди булса да мог?иза я тылсым к?т?.       ? табигать ягымлы язны к?теп тыныч кына йоклый…
  Перевод сочинения на русский язык:       Давно деревья сняли свои золотые убранства, тяжёлое серое небо веет холодом, как будто торопит зверушек укрыться в своих норках, а птиц перелетных стаями каждый день проводит на юг. Иногда всплакнет моросящим дождем, застынет. Серо и мрачно кругом…       В утренней серой тишине уже чувствуется ледяное дыхание долгой зимы. Выпал первый снег. С плачущего неба резво полетели первые вестники зимы – снежинки, которые резвясь в морозном воздухе, быстро покрывали уставшую землю белым одеялом. Пришла зима.       Серая осень растворилась в снежной белизне. Глубокие сугробы надежно греют землю от бесконечных метелей. Земля спит. Спят в глубине и зверьки, только одиноко пробежит по шершавой корке снега мышка, да загудит в глуши зимнего темного леса глухарь. Или дятел стучит звонко. Ели стоят в сторонке, обернувшись в снежные шубки, греет их верхушки скупое зимнее солнце.       Ребята каждую зиму на лыжах приходят в лес. Нравится им наблюдать за зимним сном могучих дубов и стройных березок, послушать зимнюю тишину, спокойствие природы, подышать свежим воздухом, угадывать, какой быстрый зверек проскакал по снегу. Весело скользят по ледяной корке лыжи, разливается по зимнему лесу звонкий детский смех.       Солнечное зимнее веселье может обернуться непроглядной вьюгой, когда белое небо словно падает на спящую землю, будоражит спящий лес, и он начинает гудеть и стонать…       А на другой день видны творения вьюжной ночи – снежные фигурки на сугробах, замысловатые узоры на стекле, а лёд на речке блестит, переливается. За ночь вьюга подмела ледяную гладь.       Трескучими морозами пугает нас зима. Особенно ночами. От черного неба с жемчужной россыпью звёзд веет холодом, всё давно замёрзло и погрузилось в глубокий сон. Лишь дымок с трубы одиноко стремится вверх…       Бледно-желтое скупое солнце, снежные бураны, безжалостные морозы – в этом вся прелесть зимы. А сколько радости она приносит детворе: дни напролёт стоит веселый ребяческий смех на снежной горке, кто-то лепит снеговика, кто-то играет в снежки. Да и взрослые по-своему любят зиму. Хотя бы потому, что каждый ждёт чуда и волшебства в новогоднюю ночь.        А вся природа тихо дремлет в ожидании нежной весны…

 7. Туган ягыма кыш килде
  Алтын к?з кит?г?, таягына таянып, ап-ак сакаллы кыш кунакка килде. Ул акрын гына ?ир ?стен? к?б?л?к-к?б?л?к кар яудырырга кереште. Кар б?ртекл?ре, жемелд?шеп, берсе бел?н берсе уйнап, ?ир-анага коелдылар. Озакламый ?ир ?сте ап-ак юрган ябынды. Кыш ?зене? ак кел?мен ??йде. Елгалар, к?лл?р ?сте к?зге кебек шома боз бел?н капланды. Зифа каеннар кар кызларыдай басып торалар.
  Узган ??йне? табигый у?айсызлыкларыннан т?мам аптырап ал?ыган урман-кырлар, х?зерг? барысы да тукталып торып, кил?се елда эшне я?а к?ч бел?н ??м я?ача башлап ?иб?р? ?чен ак юрганга т?ренеп, тир?н йокыга талган. Тик песн?кл?рне? агач очыннан килеп ?ит?р-?итм?с н?зек авазлары ??м урман гайб?тчесе – саесканны?, юк х?б?рне бар итеп, агачтан агачка сикерг?л?п, чыркылдап й?р?е ген? кышкы урманга бераз ?анлылык ?р?. Матур кышкы кунакларыбыз – кызылт?шл?р инде октябрь ахырында ук килеп ?итк?нн?р иде. Безне? кышкы урманнар, бакчалар бу матур кошлардан башка бик ямансу булыр иде.
  К?зге я?гыр к?нн?ренд?, затлы каурыйларын чылатудан куркып, агач куышында ачлы-туклы гомер уздырган зур чуар тукран, кышкы салкын к?нн?р урнашкач, ??р к?н ирт?к торып эшк? тотына: “Тук-тук-тук”.
  Урман-кырлар ?стенд? кышкы тантаналы тынлык. Тик басу-кырлар ?стенн?н туктаусыз агылып торган ??я?ле буран гына ??р т?б?кт? кышкы кырыс т?ртипл?рне? ныклыгын к?з?теп, барлап й?ри. К?нн?н-к?н со?арып чыккан кояш, бераз вакыт салкынча елмаеп, урман-кырларны бил?п алган кышкы к?ренешл?рг? к?з ташлый да, к??елг? ятышсыз вакыйгалардан тизр?к читл?шерг? ашыккандай, я?адан офыкка таба т?г?ри башлый ??м тизд?н урман артына т?шеп югала.
  Тыныч еллар, у?ышлы ??м б?хетле еллар килсен! Т?кле аяклары? бел?н т?рд?н уз кыш!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *