Сочинение по казахскому языку на тему мені? досым

2 варианта

 1. 1
  Текст добавил: НЕБЕСНЫЙ МАЛЬЧИК

  сочинение на казахском на тему ” Мені? досым ”

  Ответы:

  мені? д?ниеде барлы?ынан арты? к?ретін досым БОЛ?АН… Оны? аты – Айн?р еді. Мен оны ?атты сыйла?ам. біра? мен оны? біреуді менен арты? к?ретінін білмеппін. Екеуіміз ?азір тіпті бір-бірімізге с?лем демейміз де! Ал б?рын ?андай едік!!! ?й, м?мкін к?з тиген шы?ар!
  Не бол?анын айтайын: Бір к?ні алгебра саба?ында мені? ?асымда отыратын бала с?ранып кетіп ?алды да, мен жал?ыз отырып ?алдым. Сосын мен Айс?луды? ?асында отыр?ан ?зімні? жан досыма : “бері кел ?асыма!” деп едім, Айс?лу Айн?р?а “отырма” деп айтып ?алды. Сосын Айн?р ма?ан: “мен отырмаймын” деп айтты. Сосын екеуі сыбырласып, ма?ан ?арап к?лді. Содан кейін мен Айнурамен с?йлеспеймін. Біреуді? айт?анын істеп ж?рсін дедім де ?ойдым.
  Біра? ?азір жал?ызсырап ж?рмін. Оны са?ынамын. Кеше Айн?рды? Айс??лу?а асханадан ?алай то?аш алып бергенін к?ріп, ішім ?ртеніп кете жаздайды. Айн?р мен Айс?лу бір-бірінен бір елі ажырамайды. Шынымен, Айнура мені тастады ма, жо? ?дейі істейді ма, ия болмаса, оны солай істеуге біреу м?жб?р етті ма?
  Мен ?з досымды ?айтар?ым келеді. Б?л ?шін е? алдымен не істеуім керек? Ж?рдем с?раймын!!!”
  Досты? – адамдарды? бір-біріне адал, ?алт?ысыз сеніп, бір м?дделі, орта? к?з?араста болатын ?асиеті. Досты? ?зара жауапкершілік пен ?ам?орлы?ты?, рухани жа?ынды?ты? белгісі. На?ыз досты? кісіге шабыт беріп, ?мірде кездесетін т?рлі с?тсіздіктерге мойымау?а, бас?а т?скен ?ай?ы мен ?иыншылы?ты бірге к?теруге ж?рдемдеседі. Дос-жарандарды? мінездері ?р т?рлі болып келуі м?мкін. Мысалы, біреуінде ?ызбалы? не шабанды?, екіншісінде т?йы?ты? не жігерсіздік бай?алса да, б?лар досты??а кедергі бола алмайды, ?айта на?ыз досты? осындай кемшіліктерден арылу?а к?мектеседі. Сат?ынды?, екі ж?зділік, ?тірікшілік, ?зімшілдік досты?пен сыйыспайды. ?аза?ты? д?ст?рлі ?деп ж?йесінде досты??а ?лкен к??іл б?лінеді. Халы? арасында досты? туралы ма?ал-м?телдер жеткілікті: “Дос жылатып, д?шпан к?лдіріп айтады”, “Досы жа?сыны?, ?зі де жа?сы”, “Д?ниеде адамны? жал?ыз ?ал?аны — ?лгені, ?ай?ыны? б?рі соны? басында”. Досты??а ?арама-?арсы ??ым — ?асты? пен к?ншілдік. М?ндай сезімге ерік алдыр?андар бас?аны? ?уаныш-?ызы?ын, ырыс-ба?ын к?тере алмайды, дос дегенні? не екендігін білмейді.

 2. Мені? д?ниеде барлы?ынан арты? к?ретін досым БОЛ?АН… Оны? аты – Айн?р еді. Мен оны ?атты сыйла?ам. біра? мен оны? біреуді менен арты? к?ретінін білмеппін. Екеуіміз ?азір тіпті бір-бірімізге с?лем демейміз де! Ал б?рын ?андай едік!!! ?й, м?мкін к?з тиген шы?ар!
  Не бол?анын айтайын: Бір к?ні алгебра саба?ында мені? ?асымда отыратын бала с?ранып кетіп ?алды да, мен жал?ыз отырып ?алдым. Сосын мен Айс?луды? ?асында отыр?ан ?зімні? жан досыма : “бері кел ?асыма!” деп едім, Айс?лу Айн?р?а “отырма” деп айтып ?алды. Сосын Айн?р ма?ан: “мен отырмаймын” деп айтты. Сосын екеуі сыбырласып, ма?ан ?арап к?лді. Содан кейін мен Айнурамен с?йлеспеймін. Біреуді? айт?анын істеп ж?рсін дедім де ?ойдым.
  Біра? ?азір жал?ызсырап ж?рмін. Оны са?ынамын. Кеше Айн?рды? Айс??лу?а асханадан ?алай то?аш алып бергенін к?ріп, ішім ?ртеніп кете жаздайды. Айн?р мен Айс?лу бір-бірінен бір елі ажырамайды. Шынымен, Айнура мені тастады ма, жо? ?дейі істейді ма, ия болмаса, оны солай істеуге біреу м?жб?р етті ма?
  Мен ?з досымды ?айтар?ым келеді. Б?л ?шін е? алдымен не істеуім керек? Ж?рдем с?раймын!!!”
  Досты? – адамдарды? бір-біріне адал, ?алт?ысыз сеніп, бір м?дделі, орта? к?з?араста болатын ?асиеті. Досты? ?зара жауапкершілік пен ?ам?орлы?ты?, рухани жа?ынды?ты? белгісі. На?ыз досты? кісіге шабыт беріп, ?мірде кездесетін т?рлі с?тсіздіктерге мойымау?а, бас?а т?скен ?ай?ы мен ?иыншылы?ты бірге к?теруге ж?рдемдеседі. Дос-жарандарды? мінездері ?р т?рлі болып келуі м?мкін. Мысалы, біреуінде ?ызбалы? не шабанды?, екіншісінде т?йы?ты? не жігерсіздік бай?алса да, б?лар досты??а кедергі бола алмайды, ?айта на?ыз досты? осындай кемшіліктерден арылу?а к?мектеседі. Сат?ынды?, екі ж?зділік, ?тірікшілік, ?зімшілдік досты?пен сыйыспайды. ?аза?ты? д?ст?рлі ?деп ж?йесінде досты??а ?лкен к??іл б?лінеді. Халы? арасында досты? туралы ма?ал-м?телдер жеткілікті: “Дос жылатып, д?шпан к?лдіріп айтады”, “Досы жа?сыны?, ?зі де жа?сы”, “Д?ниеде адамны? жал?ыз ?ал?аны — ?лгені, ?ай?ыны? б?рі соны? басында”. Досты??а ?арама-?арсы ??ым — ?асты? пен к?ншілдік. М?ндай сезімге ерік алдыр?андар бас?аны? ?уаныш-?ызы?ын, ырыс-ба?ын к?тере алмайды, дос дегенні? не екендігін білмейді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *