Сочинение по татарскому языку на тему война

4 варианта

 1. 1
  Текст добавил: _утонувший в Рою_

  Помогите написать сочинение на татарском языке про Войну

  Ответы:

  Б?ек ?и?? б?йр?менд?
  Б?ек Ватан
  сугышыны? тынганына алтмыш елдан артык вакыт ?тте. Мин ?зем д?,
  ?ти-?нием д? сугыш чорын к?рм?дек. Бу канкойгыч сугыш турында ишетеп
  кен? бел?без. Сугыш дип ?йт?г?, минем к?з алдыма ?имерелг?н йортлар,
  актарылып бетк?н болыннар, ятим балалар килеп баса. ?йе, р?химсез сугыш
  илебез халкына ?йтеп бетергесез кайгы-х?ср?т китер?. Япь-яшь егетл?р,
  кызлар, туган ?ирл?рен саклау ?чен, фронтка кит?л?р. Тылда калганнар да
  солдатлар ?чен ?ылы оекбашлар, биял?йл?р б?йлил?р. ?и?? ?чен дип, бар
  тырышлыкларын куялар. Сугыш бик к?п гаил?л?рг? кайгы, ачы к?з яшьл?ре
  китер?. Я ире, я уллары, я ?тил?ре Ватан ?чен яу кырларында м??гег? ятып
  кала. Ачлыктан тилмереп ?л?чел?р д? к?п була сугыш елларында. Шулай ук
  фашист концлагерьларында ??лак булучыларны? саны да ис?псез. Бу сугышта
  бик к?п якташларыбыз корбан булган. Нинди зур югалтулар!
  Л?кин
  халыкны? тырышлыгы бушка китми: к?пт?н к?телг?н ?и?? к?не кил?. Бу к?н
  халкыбыз к??еленд? м??ге онытылмас к?н булып уелып кала. Х?зерге вакытта
  да 9 нчы Май ?и?? к?не буларак билгел?п ?тел?.
  Тик
  шулай да, к?пме еллар узса да, халык х?теренд? Б?ек Ватан сугышы и?
  авыр, и? д??ш?тле сугыш буларак сакланыр, ??м халкыбызны? кылган
  батырлыклары ??рвакыт х?рм?т ??м соклану бел?н иск? алыныр.
  Без
  ел саен 9 нчы Май к?ненд? Б?ек ?и??г? багышланган б?йр?м парадын
  карарга барабыз. Анда к?кр?кл?рен? орден-медальл?р таккан чал ч?чле
  ветераннарны к?рг?ч, безг? тыныч тормыш б?л?к итк?н ?чен р?хм?т хисе
  уяна. Чал ч?чл?ренн?н сыйпыйсы, д?ньядагы и? матур с?зл?р бел?н юатасы,
  ме? р?хм?т ?йт?се кил? аларга!

 2. Минем бабам сугышта булган
  Минем бабай  (Э.Ш?рифуллина)
  Минем бабам – капитан,
  Сугышта булып кайткан.
  К?кр?к тулы орденнар,
  Медальл?р алып кайткан.
  Безне? илд? ??р бала
  Уйнап-к?леп й?рсен дип,
  Х?веф-х?т?р к?рм?сен,
  Тыныч булып ?ссен дип,
  К?р?шк?н чакта бабам,
  ?ни
  Н?къ минем яшьт? булган,
  Р?сем ясап, хат язып,
  Бабама салып торган.
  Бик к?п сугышкан бабам,
  Дошманны ?и?еп кайткан.
  ?зе бел?н ул безг?
  Тынычлык алып кайткан!
  Сугыш… Нинди д??ш?тле, куркыныч с?з. Бу х?б?р барлык гаил?не д? тетр?ндерде. Б?ек Ватан сугышы т?мамланганга 69 ел вакыт ?тс? д?, аны?  х?тир?л?ре к??елл?рг? тир?н се?еп  калган. Язлар ?ит? бел?н ?и?? б?йр?мен билгел?п ?тк?нд? бу вакыйгалар кабат иск? т?ш?.
  Минем ерак бабам – ?ниемне?  бабасы Хисм?туллин ?хм?тс?гыйть
  С?гъди улы Ютазы районы К?р?к?шле авылында 1918 елда 17 июньд?
  крестьян гаил?сенд? туган. Бабай, ?нисе Ми?легаянны?   биш баласы
  арасында икенче бала  булып туган . Шул авыдлда 7- еллык м?кт?пне
  т?мамлап,  балта остасы ??н?рен ?зл?штереп ,”Киров” исеменд?ге
  колхозда эшл?г?н.  Эшл?ре  г?рл?п кен? бара башлаган.  1939 елда
  бабайны Кызыл Армия сафларына хезм?т ит?рг? алганнар. Кайтырга
  вакытлары  да килеп ?ит?, л?кин илг? зур ?ф?т кил?, сугыш башлана.
  Бабам ?хм?тс?гыйть 1941 елда сугыш башланганда Кавалерияд? хезм?т ит? булган. Ул Брянск  сугышында катнашкан.   Кышкы суыкларда  сугышчылар   хатын – кызлар б?йл?г?н оек-биял?йл?р, алар бастырган  итекл?рне шатланып  киг?нн?р! Сугышны? т?рле  авырлыкларын ?и?еп, 1943 елда минага ?л?геп,  каты яраланып,  контузия алып, сугыш  т?мамланганнан со?  1945 елда   II группа инвалид булып  туган авылына ?йл?неп кайту б?хетен? иреш? ул. ?и??! Бу – яу  кырында илне саклаган солдатлар ??м  аларны?  дошманны ?и?еп кайтуын к?тк?н аналар, апалар, се?елл?р, ул ??м кызлар ?чен и? зур  б?хет. ? без бабамны? “Орден Красной звезды”,“За боевые заслуги” , “За Отвагу” ,“Орден Отечественной Войны”, “30 лет Победы в ВОВ”, “За Победу над Германией 1941-1945 г.”  ??м башка ?ик к?п медальл?рен аны? т?се итеп саклыйбыз. 1946 елда к?чле, эшч?н, матур, трактористка, к?рше авылда туып ?ск?н  кызга, ?бием?  Н?кыяг? ?йл?неп бик матур тормыш итк?н. Аларны? ?иде баласы туган. Калган гомерен, 70 яшьк? кад?р колхозда  счетовод, балта остасы  булып эшл?г?н.
  Бабам 1995 елда 17 декабрьда  вафат булды. Бабамны?  батырлыгын, ти?д?шсез хезм?тен балалары, оныклары онытмый.
  ?бием (Ш?йхив?лиеева) Н?кыя  Ш?в?ли  кызы 1923 елны? 1 июленд? Ютазы районында Ташкич? авылында туып  ?ск?н. ?бием ишле, урта х?лле гаил?д? икенче бала булып д?ньяга килг?н. Аны? этисе  Гражданнар ??м Япон сугышында катнашкан, ? бертуган абыйсы ?хт?м, Германия сугышыны? кырында ятып калган.
  “Тормышны? ачысын да, т?чесен д? к?рдек, –  дип иск? ала ?бием. Б?ек Ватан сугышы башланды. ?йл?рд? суык, ягарга утын юк. ?ст?вен? д??л?тк? ел саен   ит, с?т,   б?р??ге,  йомырка тапшырырга кир?к иде. Сугыш чорында  безне –  хатын-кызларны ?ыеп торф чыгарырга, урман кис?рг?  ?иб?рдел?р.Ул елларны? авырлыгы турында язып кына  бетерерлек т?гел. “К?пме авырлыклар  к?рдек без. Инде минем кебекл?р сир?к калгандыр. Ш?кер, яшьлегебезд? авырлыклар кичерс?к т?, картлыгыбыз р?х?т тормышта  уза. Яшьл?р бу тормышны? кадерен белсенн?р иде”, – дип ?нди ?бием.
  Сугышлар  булмый корбансыз.
  Ансыз – юк  ?и?? туе.
  ? без ?лг?нн?р алдында
  Бурычлы  гомер буе.
  Еллар ?тк?н саен сугыш ветераннары саны кими бара. Без алар алдында т?л?п бетерм?слек  бурычлы. Кил?ч?кт? к?кл?ребез гел д? аяз, тормышыбыз тыныч  булсын иде! ?би – бабаларыбыз батырлыкларына горурланам ??м баш иям!
  Татарстан Республикасы ?лки районыны? муниципаль автоном гомуми белем учреждениясе “Базарлы Матак  гомуми урта белем м?кт?бе”
  Язды: 7 нче “Г” сыйныф укучысы
  Х?снетдинов И.И.
  Тикшерде:
  Ф?ттахова М.Г.
  2014 нче ел
  Минем ерак бабам ??м ?бием

 3. почему рубеж 13 14 веков можно назвать пиком государственной раздробленности на северо-востоке руси?
  Сколькими способами можно выбрать три грузовика для работы летом в спортивном лагере
  В прямоугольном треугольнике ABC угол С=90 градусов угол В=30 градусов Bc=18 см, CK – высота, проведенная к стороне АВ, КМ – перпендикуляр, проведенный из точки К к стороне ВС. Чему равна длина МВ?
  Небольшое сочинение о любом цветке, описание с элементами рассуждения помогите , пожалуйста!!!
  какой спряжение у слова прилетят
  12 м 7мм перевести в мм
  спутник -слово многозначное оно имеет 4 значения придумай два предложнения сразными значениями этого слова
  С трех яблонь собрали 470 кг урожая. С первого и со второго дерева собрали одинаковое количество яблок, а с третьего дерева собрали на 32 кг больше, чем с первого. Сколько яблок собрали с каждого дерева?
  Кокуй был Ивашка с разказа горячий камень
  Заполнить: some, any, no или их производные.
  When the three bears came home, Mother Bear said, “1)Some of the soup has gone!” The little bear looked in his bowl and said, “There is 2)…… soup in my bowl! There isn’t 3)…… left at all! 4)…… has eaten it!” Then the bears heard 5)…… in the bedroom. Father Bear called out, “Is there 6)…… there?” but 7)…… answered. The little girl in the bedroom woke up and looked for 8)…… to hide but she couldn’t find 9)…… Father Bear called out again, “Is there 10)…… there?” and the frightened girl said, “No, 11)…… is here!”

 4. Б?ек ?и?? б?йр?менд?
  Б?ек Ватан сугышыны? тынганына алтмыш елдан артык вакыт ?тте. Мин ?зем д?, ?ти-?нием д? сугыш чорын к?рм?дек. Бу канкойгыч сугыш турында ишетеп кен? бел?без. Сугыш дип ?йт?г?, минем к?з алдыма ?имерелг?н йортлар, актарылып бетк?н болыннар, ятим балалар килеп баса. ?йе, р?химсез сугыш илебез халкына ?йтеп бетергесез кайгы-х?ср?т китер?. Япь-яшь егетл?р, кызлар, туган ?ирл?рен саклау ?чен, фронтка кит?л?р. Тылда калганнар да солдатлар ?чен ?ылы оекбашлар, биял?йл?р б?йлил?р. ?и?? ?чен дип, бар тырышлыкларын куялар. Сугыш бик к?п гаил?л?рг? кайгы, ачы к?з яшьл?ре китер?. Я ире, я уллары, я ?тил?ре Ватан ?чен яу кырларында м??гег? ятып кала. Ачлыктан тилмереп ?л?чел?р д? к?п була сугыш елларында. Шулай ук фашист концлагерьларында ??лак булучыларны? саны да ис?псез. Бу сугышта бик к?п якташларыбыз корбан булган. Нинди зур югалтулар!
  Л?кин халыкны? тырышлыгы бушка китми: к?пт?н к?телг?н ?и?? к?не кил?. Бу к?н халкыбыз к??еленд? м??ге онытылмас к?н булып уелып кала. Х?зерге вакытта да 9 нчы Май ?и?? к?не буларак билгел?п ?тел?.
  Тик шулай да, к?пме еллар узса да, халык х?теренд? Б?ек Ватан сугышы и? авыр, и? д??ш?тле сугыш буларак сакланыр, ??м халкыбызны? кылган батырлыклары ??рвакыт х?рм?т ??м соклану бел?н иск? алыныр.
  Без ел саен 9 нчы Май к?ненд? Б?ек ?и??г? багышланган б?йр?м парадын карарга барабыз. Анда к?кр?кл?рен? орден-медальл?р таккан чал ч?чле ветераннарны к?рг?ч, безг? тыныч тормыш б?л?к итк?н ?чен р?хм?т хисе уяна. Чал ч?чл?ренн?н сыйпыйсы, д?ньядагы и? матур с?зл?р бел?н юатасы, ме? р?хм?т ?йт?се кил? аларга!
  http://www.insha.ru/text/115

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *