Сочинение по украинской мове на тему

4 варианта

 1. Любов до рідної мови, любов до рідної Батьківщини — невіддільні поняття. Вони споконвіку живуть у людських серцях і притаманні тим, хто шанує історію й культуру власного народу. Дійсно, не було жодного видатного письменника, який би не висловив любові до рідної мови, а також своєї тривоги за її долю. Дійсно, не було жодного поета, який би не покладав на рідну мову найсвітліших надій. Так склалося тому, що кожен митець бачив долю свого народу в майбутньому невідривною від долі української мови.
  Мова — це душа народу. Немовля з перших днів свого існування чує рідну мову від матері, а потім, підростаючи, повторює перші пестливі слова. Це, звичайно, саме ті слова, які промовляла ще за сивої давнини над колискою молода жінка, чимось схожа на матусю. Ці слова сповнені почуттям, ніби квітка нектаром.
  Мелодійна та неповторна українська мова ввібрала в себе гомін лісів, полів, рік і морів землі нашої. Слова нашої мови переткані вишневим цвітом, барвінком, калиною.
  Українська мовна традиція сягає до княжих далеких часів. За часів Київської Русі наше слово повновладно зазвучало на державному рівні. Потім виникли школи, друкарні, які видавали не лише духовні твори, а й підручники, наукові трактати. Але шлях нашої мови був тернистим. Скільки заборон прийшлося зазнати українській мові, починаючи з часів Петра Першого! У 1863 році один із петербурзьких циркулярів переконував, що “малоросійського язика” взагалі не існує. З ужитку виганялися рідні до болю слова. Російський цар хотів, щоб люди забули, що таке Запорозька Січ, Україна, козак…

 2. 2
  Текст добавил: мечтающий пацан

  І на злість ворогам засіяла вона
  Як алмаз дорогий, як та зоря ясна.
  І сіятиме вік, поки сонце стоїть,
  І лихим ворогам буде очі сліпить.
  (В. Самійленко)
  Тим-то й образливо, що, пройшовши стільки тяжких випробувань, українська мова все-таки й сьогодні піддається зневазі й образливим словам.
  Ми можемо знайти в історії не тільки сумні сторінки, а й ті, якими можемо пишатися. Класична українська література, починаючи від Шевченка чи навіть від Котляревського, показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови, цього ясного і справді цілющого джерела. Калиновою, солов’їною називали прекрасну українську мову поети. Але мова може бути не тільки барвінковою, вона буває і знаряддям боротьби:
  Слово, чому ти не твердая криця,
  Що серед бою так ясно іскриться?
  Чом ти не гострий, безжалісний меч,
  Той, що здійма вражі голови з плеч?
  (Леся Українка)
  Крім того, українська мова — одна з найрозвиненіших у світі. Вона має величезний лексичний фонд, багату синоніміку. Наприклад, слово лелека має дуже багато синонімів — чорногуз, бусол, бусел, бузько, гайстер. А яке розмаїття зменшено-пестливих форм: вітер — вітерець, вітрець, вітрик, вітронько; збільшених — вітрило, вітрище, вітровище, вітрюга, вітрюган, вітрисько. В українській мові дуже багато слів-символів. Червона калина — символ краси; лебідь — знак чистоти й вірності; ясна зоря — надія; лелека — птах долі, провісник добробуту; кінь — образ вірного друга; сизий орел і сокіл — символи відваги і мужності.
  Потрібно відчувати мову кожною часткою своєї душі, пам’ятати, що мова народу — його серце, відображення всього змісту життя, а не лише народної фольклорної символіки, хоч вона й творить мовний національний колорит. “Рідна мова — не степ, не хата, а народу мого душа”, — справедливо зазначив поет В. Гончаренко.
  Рідна мова живе з людиною всюди і завжди, без неї, як і без сонця, повітря, води, рослин, людина не може існувати. Зречення рідної мови, неповага до неї є рівноцінним до неповаги батька й матері, це веде до найбільшої кари — духовного каліцтва. Людина, яка не цінує культуру та мову свого народу, не може бути повноцінним членом суспільства.
  Мову пошануємо —
  Виростем багатими.
  Хто про мову думає,
  Зна, що в нього мати є.
  (В. Каюков)

 3. К первому склонению относится существительное:
  а) Фрау
  б) Кладовая
  в) Адвокатура
  г) Имя
  При окислении 76,8 кг оксида серы (IV), кислородом получили 90 кг оксида серы (VI). Вычислите, весь ли оксид серы (IV) был окислен.
  96:(26+6)+5*13+27=
  93:13*14-72:24*19=
  (29*2+48:6):15=
  Помогите пожалуйста!!
  помогите придумать продолжение к сказке!
  В  одной сказочной стране под названием Алфавит жил-был небольшой
  народец – Буквы.  Их всего было тридцать три. Все Буквы могли обозначать
  звуки, а некоторые даже  по два. А вот Буква Ъ знак и его родной брат Ь
  знак этого делать не могли.
  протоны имеют_________заряд .
  Напишите пожалуйста сочинение миниатюру “Здравствуйте легкие звезды пушистого первого снега” ,используйте все разряды прилагательных(качественные,относительные,притяжательные)
  Срочно,помогиите)))
  незнайка и знайка, поссорившись, разбежались с одинаковыми скоростями в противоположных направлениях. Через 5 минут Незнайка спохватился, повернул назад и увеличив скорость, побежал догонять знайку. во сколько раз увеличил незнайка скорость, если он догнал Петю через 5 минут, после того, как повернул назад.
  решить уравнения
  1+CosX=2Cosx/2
  1-CosX/2=2SinX/4
  1/2Sin4x+2Cos^2 x – 1=0
  2Sin^2 x – 3Cos2x=-3
  заранее спасибо:3
  Яка прискорювальна різниця потенціалів надає електрону швидкість 10? м/с?
  Объем (в литрах, н. у.) порции пропана, содержащей 3,6 .
  1023 атомов водорода, равен:
  1,68                  2. 13,44                   3. 34,48                    4. 53,25

 4. Мово моя украинских!
  Язык — душа народная!
  Ты предстает в ясной обновы,
  Как песня летишь, родное слово,
  ты наше чудо калиновое,
  любимая, материнский язык!
  / Д. Белоус /
  Родной язык … Она такая неповторимая, мелодичная и певучая, так впитала в себя шум дубрав и лугов, полей и лесов, душистый, пьянящий запах родной земли. У народа нет большего сокровища, чем его язык. Ведь именно язык — это характер народа, его память, история и духовное могущество. В ней отражаются обычаи, традиции, быт народа, его ум и опыт, красота и сила души, она его, народа, цвет и завязь. Еще в детстве родной язык помогает нам познавать мир, открывать для себя большой и чар-ный мир жизни. Без языка не может существовать и развиваться общество, потому что она помогает людям обмениваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать взаимопонимания, создавать духовные ценности.
  Слово слишком важна в жизни, как известно, оно может влиять на судьбу, оно моментально меняет настроение, делает человека счастливым или растерянной. Обидно, когда слышишь, как время, люди искажают нашу речь такими словами, которых не найдешь ни в одном из словарей. То пренебрегая, то ли не зная языка. Уместно вспомнить слова М. Рыльского:
  Как росток виноградной лозы,
  Лелейте язык.
  Пристально и непрестанно.
  Полет сорняк. Чище слезы она пусть будет!
  Тот, кто пренебрежительно относится к родному языку, к родному народу, не заслуживающий внимания и уважения. И это болит, тем, кто любит родную Украину, родной язык. Язык служит нам всегда. Искренними словами мы сверяемся в дружбе, словами нежными открываем сердце любимому человеку, словами острыми и твердыми, “как сталь”, даем отпор врагу. Нельзя ходить по родной земле, не очаровываясь родном языке, не зная и не изучая ее.
  Украинский язык — это красочная, душистый, неувядающая цветок, который вечно цветет, преодолевая время, бросая красочную ленту с древности в будущее. Она соткана и красной калиной, и синим барвинком, и вишневым цветом и душистой рутой-мятой. Известный поэт и композитор Юрий Рыбчинский с восторгом говорит о языке:
  Язык наш, язык —
  Речь цветная.
  В ней гроза майский,
  И тишина вечерняя …
  Ни одна страна мира, видимо, не позволила бы никому зневажуваты, унижать, признавать второстепенной свой язык.
  Украинский язык — это бесценное духовное богатство, с которым народ живет, передавая из поколения в поколение мудрость, славу, культуру и традиции. Наше украинское слово, хотя и умирало от голода, и нуждалось, преследуемой и запрещалось, но выстояло и возродилось и продолжает волновать сердца многих. Нашем языке нужен именно сейчас огонь любви и духовная мощь.
  Калиновой, соловьиной называют украинские поэты наш язык. Каждый поэт по-своему, но одновременно искренне, с синивской любовью превозносит родной язык. Вот как В. Сосюра увлекается языком:
  О мово родная!
  Ей горячее сердце
  Отдал я недаром,
  Без языка родного, юноша,
  И народа нашего нет.
  Человек может владеть несколькими языками, в зависимости от его способностей, склонностей и стремлений, но лучшее, совершеннейшее она должна обладать, конечно, на родном языке. И это не только потому, что этим языком пользуется повседневно, но и потому, что родной язык — это неотъемлемая часть Родины, голос народа и волшебный инструмент, на звуки которого отзываются тонкие, нежные струны человеческой души. С родным языком имеют связь дорогие воспоминания о первом слово, произнесенное в детстве, услышанное из маминых уст, уют родительского дома, веселый гомон детской группы, тихий шелест листвы старой вербы, под которой впервые встретился с любимым человеком:
  Она, как заря пурпурная,
  Сияющий из небесных высот.
  И там, где звучит родное слово,
  Живет украинский народ.
  Язык народа — лучший цвет, который никогда не увядает, а вечно живет, развивается.
  Одна украинская поговорка гласит: “ласковыми словами и гадюк очаровывают”. Поэтому берегите родной язык, уважать и развивает, Забота о ее чистоте и красоте, стараемся говорить друг другу только хорошее, тогда и мир вокруг станет лучше, добрее.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *