Сочинение на татарском языке на тему моя школа

3 варианта

 1. Сочинение / М?кт?п директоры булсам Директор булсам, мин беренче эш итеп м?кт?пт? т?ртип урнаштырыр идем. Т?ртипсез балалар булмас, алар башкаларга укырга комачауламаслар иде. Укытучылар да, бигр?к т? яшь укытучылар, х?зерге шикелле, т?ртипсезлекне к?реп т?, башларын читк? борып й?рм?сл?р иде. Андый укытучыларны мин м?кт?пк? д? кертм?с идем. Малайларны? кызларны ??берл??л?рен д? бетерер идем. ?тием-?нием с?йл?ве буенча, алар ?ск?нд?, малайлар кызларны бик х?рм?т итк?нн?р, ? кызлар бик матур ??м тыйнак булганнар. Шу?а к?р? алар м?кт?бенн?н бер ген? хулиган да, ?инаятьчел?р д? ?сеп чыкмаган. Аларны? авыл укытучылары балаларны ??мгыятьк? файдалы, хезм?т яратучан, гаил? тотарлык, кешелекле егетл?р ??м кызлар итеп т?рбиял?г?нн?р. М?кт?пт? т?н?фесл?рне д?, х?зергеч? м?гън?сез итеп т?гел, ? балалар н?къ мен? ике д?рес арасында физик яктан да, эмоциональ яктан да ял ит? алырлык, тынычлап икенче д?реск? ?зерл?нерлек итеп оештырыр идем.
  Укудан тыш т?г?р?кл?рне д? к?з буяу ?чен ген? т?гел, ? файдалы н?ти??се булырлык ит?р идем. М?кт?пт? д?, м?кт?п янында да чит-ят, укуга комачаулык ит?че кешел?рне й?ртм?с идем. Мен? мин шундый директор булыр идем! Татар теленд? 100 сочинение

 2. Виктория
  http://quineed.ru/forum/belem-turynda-sochinenie-d1.php
  http://www.openclass.ru/node/135435
  Сочинение / М?кт?п директоры булсам
  Директор булсам, мин беренче эш итеп м?кт?пт? т?ртип урнаштырыр идем. Т?ртипсез балалар булмас, алар башкаларга укырга комачауламаслар иде. Укытучылар да, бигр?к т? яшь укытучылар, х?зерге шикелле, т?ртипсезлекне к?реп т?, башларын читк? борып й?рм?сл?р иде. Андый укытучыларны мин м?кт?пк? д? кертм?с идем.
  Малайларны? кызларны ??берл??л?рен д? бетерер идем. ?тием-?нием с?йл?ве буенча, алар ?ск?нд?, малайлар кызларны бик х?рм?т итк?нн?р, ? кызлар бик матур ??м тыйнак булганнар. Шу?а к?р? алар м?кт?бенн?н бер ген? хулиган да, ?инаятьчел?р д? ?сеп чыкмаган. Аларны? авыл укытучылары балаларны ??мгыятьк? файдалы, хезм?т яратучан, гаил? тотарлык, кешелекле егетл?р ??м кызлар итеп т?рбиял?г?нн?р.
  М?кт?пт? т?н?фесл?рне д?, х?зергеч? м?гън?сез итеп т?гел, ? балалар н?къ мен? ике д?рес арасында физик яктан да, эмоциональ яктан да ял ит? алырлык, тынычлап икенче д?реск? ?зерл?нерлек итеп оештырыр идем.
  Укудан тыш т?г?р?кл?рне д? к?з буяу ?чен ген? т?гел, ? файдалы н?ти??се булырлык ит?р идем.
  М?кт?пт? д?, м?кт?п янында да чит-ят, укуга комачаулык ит?че кешел?рне й?ртм?с идем.
  Мен? мин шундый директор булыр идем!
  http://www.insha.ru/text/82
  Татар теленд? 100 сочинение
  http://kitap.net.ru/rifa-rahman/3.php

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *