Сочинение на татарском языке на тему семья

4 варианта

 1. Гаил?д? ген? балалар д?рес т?рбия ала. Минем ?ти-?нием безне бик яраталар. Мин шатлыгымны да, борчуларымны да аларга с?йлим. Алар мине а?ларга тырышалар.?г?р мин хата ясасам, аларны ты?ламасам да ?тием мине ачуланмый. Ул ми?а яхшылап а?лата, шу?а да минем аны гел ты?лыйсы гына килеп тора. Безне? гаил? бик тату ??м б?хетле. ?ти-?нием ?йд? тынычлык, ярату булсын ?чен к?п к?ч куялар. Безне? балачагыбыз к??елле, матур булсын ?чен тырышалар. Алар безг? матур киемн?р алып бир?л?р, т?мле ризыклар бел?н сыйлыйлар. Ял ит?л?рне ??м к??ел ачуларны без берг? уздырабыз. Х?тта кунакка да гел берг? барабыз. ?би-бабайны?, туганнарны? х?лл?рен белешеп торабыз. Шулай ук без берг? ял ит?рг? яратабыз. ??й к?нн?ренд? еш кына су коенырга барабыз. Гаил? дуслары бел?н табигать кочагына ял ит?рг? чыгабыз, т?рле уеннар уйныйбыз. Минем ?ти-?нием бигр?к т? рухи яктан т?рбиял??г? зур игътибар бир?л?р. Безне яхшылык бел?н начарлыкны аера белерг?, кешел?р бел?н уртак тел табарга, укытучыларны х?рм?т ит?рг?, ты?лаучан, хезм?т с?юч?н ??м намуслы булырга ?йр?т?л?р. Алар безг? ?фьюнбазлык, т?м?ке тарту, исерткеч эчемлекл?р бел?н мавыгу с?лам?тлекк? зыян китерерг? м?мкин ик?нлеген а?латалар. Моннан тыш кил?ч?кт? безг? гаил? кору ?чен нинди сыйфатлар кир?клеген а?латалар. Мин ?земне? и? якын кешел?рем – ?ти-?нием? бик р?хм?тлемен, алар тормышта и? ныклы тер?к. С?лам?т булыгыз, озак яш?гез безне? кадерлел?ребез!

 2. Работа ученицы 10 класса
  МБОУ «Старо – Абдуловская СОШ»
  Тукаевского муниципальног района
  Республики Татарстан
  Шайдуллиной Рузили Фаниловны
  «Гаил? тарихы»
  /История моей семьи/
  ??р гаил? – н?ни д??л?т
  Аны? ?з кануннары.
  Я?гырый ?би – бабайдан калган
  Мо?лы бишек ?ырлары.
  Н.С?гъдиева
  Бу заманда ??р кешег? кайтып егылырлык ?ылы учак, сыеныр урын, тыныч почмак кир?к. Гаил? – ул и? олы таянычыбыз, и? ышанычлы сыеныр урыныбыз. Гаил? тормышы — очсыз – кырыйсыз хезм?т ??м сик?лт?ле гомер юлы.
  Гаил? ул – тормышны? нигезе. ?ти – ?ни аны? тоткасы булса, балалар – гаил?не? к?згесе. ?г?р тотка купмасын, к?зге ватылмасын дис??, бер – бере?не а?лап, х?рм?т итеп яш?рг? кир?к.
  Безне? гаил?д? ?иде кеше: карт ?бием, бабам, ?бием, ?тием, ?нием, абыем ??м мин.
  Минем карт ?бием Ха??р исемле. Ул 1913 нче елны? 14 нче ноябренд? д?ньяга кил?. Ата – ана назы гына аз эл?г? а?а: берсенн?н – берсе кечкен? 4 баланы ятим калдырып, ?нисе якты д?ньядан китеп бара. Шу?а к?р? бик яшьли башлана ?биемне? хезм?т юлы. Кечкен?д?н тормыш й?ген тарта, хезм?т с?еп ?с? ул.
  1932 нче елда бабам Габделхак бел?н гаил? кора. Яшь килен бер д? сынатмый: урак ура, чабагач бел?н ашлык суга, балалар бакчасында ашарга пешер?. Бер – бер артлы д?ньяга 4 бала аваз сала. Кызганычка каршы, д?ртенче баласы яшь тулганчы ?леп кит?.
  Тормыш д?вам ит?. 1941 нче елгы Ватан сугышы бу гаил?не д? читл?теп узмый: шул елны? сентябренд? бабам, 9 ел яш?г?н хатынын ??м 3 баласын калдырып, сугышка кит?. Бик т? авыр була ул к?нн?рд? ?бием?.
  1941 нче елны? салкын декабрь к?нн?рене? берсенд? бабамны? ?лг?нлеге турында х?б?р кил?. Шулай да балалары хакына т?з? ?бием. Тагын да ???тл?неп, со?гы к?чен ?ыеп эшли: урман кис?, ч?ч? ?чен орлыкка й?ри, балаларын карый.
  ?йе, барысын да кичер? ул буын. Аягында тишек чабата, ?стенд? ертык кием булса да, алабута ипие бел?н б?р??ге к?л?ем?се ашаса да, к??елен т?шерми, зарланмый алар.
  К?п авырлыклар кичерг?н ?бием? инде 94 яшь. Ул безне, оныкларын, тормыш авырлыкларын ?и??рг? ?йр?т?, ?зене? акыллы ки??шл?рен бир?. ?бием тормыштан бик кан?гать. Ак яулыклы ?бием ??рк?н илг? – к?нг? иминлек тели.
  Ха??р ?биемне? улы З?ф?р ??м килене Галия – минем яраткан бабам бел?н ?бием. Алар тыйнак та, с?йкемле д?, эшч?н д?, т?земле д?, иманлы да, д?рманлы да. ?бием бел?н бабам – безне? ?ебезне? яме, ашларыбызны? т?ме.
  З?ф?р бабамны? балачагы сугыш вакытына туры кил?. ?тисез калу, ачлы – туклы тормыш, авыр хезм?т…
  Бабам к?п еллар т?з?че булып эшл?г?н. Ул бик акыллы ??м зир?к, ??рвакыт кешел?рг? ярд?м ит?. Шуны? ?чен бабамны б?тен кеше ярата, х?рм?т ит?.
  ?би! ?бием! Нинди ягымлы, нинди ?ылы с?з! Аны ?йт? бел?н, к?з алдыма м?лаем бер ила?и зат килеп баса. ?би ул – безне? ?чен изгелек чыганагы.
  Галия ?бием 39 ел буе фермада сыер савучы булып эшл?г?н. Ул  х?зер лаеклы ялда. Гомерене? сик?лт?ле еллары артта калган. Ма?гаена сырлар т?шк?н, ч?чл?рен? кырау кунган. К??елен? тормышны? барлык хатир?л?ре сыйган. ?бием кулларыннан узган эшл?рне тау итеп ?йс??, юл итеп сузса?, аны узарга бер гомер кир?к булыр иде. Ул гомер – чын хезм?т юлы.
  Б?генге к?нд? гаил?без 4 буын кешесен берл?штер?. Сабыр, йомшак к??елле кадерле кешел?ребез – карт ?би, бабай, ?би – ?зл?рене? якты й?зл?ре, т?мле с?зл?ре бел?н безне, балаларын ??м оныкларын бик с?ендереп яшил?р. Елмаюлары бел?н ирк?л?п, ?ылы карашлары бел?н назлап, акыллы фикерл?ре бел?н безг? ак юл к?рс?т?л?р. ? и? м??име – аларны? ?чесене? д? Ходай т?гал?г? ышанычлары саф булып кала бир?. Т?сбих тотып, илне? иминлеген тел?п, безне? саулыкны сорап, 5 вакыт намаз укыйлар, дога кылалар.
  ?лк?нн?ребез артык иркен тормышка к?негеп бара торган яш?смерл?рг? т??б? – т??фыйк телил?р, аларны эшл?п ?с?рг?, кыенлыкларны ?и?? белерг? ?йр?т?л?р. «Б?генге балаларга уку ?чен д?, р?х?тл?неп яш?? ?чен д? шартлар бар. Кадерен белсенн?р иде. Авыр  чорны кичерг?н ?бек?йл?рг? карата ш?фкатьле, илтифатлы булсыннар иде», – диг?н тел?кт? калалар.
  Гаил? бир? м?х?бб?тк? сафлык,
  Сабыйларга наз ??м куаныч,
  Ата – аналарга — б?хет – шатлык,
  ?лк?нн?рг? – х?рм?т, таяныч.
  (Ш.?хм?т?анов)

 3. Прежде чем рассказать о традициях моей семьи, я задумалась: «А что означает слово «традиция»?Из словарей я узнала, что с латинского языка «традиция» переводится как «передавать». А папа рассказал, что древние римляне применяли это слово, когда давали друг другу предметы обихода, утварь и даже выдавали девушку замуж.Получается, что традиция – это передача идей, обычаев, обрядов из поколения в поколение.Моя семья – это маленькая частичка моего народа, моей нации, которая бережно хранит свои традиции.Моя семья – это не только мама, папа и я. К счастью, у меня есть еще бабушки с дедушкой, тёти и дяди, сёстры, братья и братишки. В общем, у нас большая дружная семья. И мы очень любим собираться все вместе летом в маленьком деревянном домике, где жили мои прабабушка и прадедушка. Я их называла Зур-этей и Зур-эней (с татарского языка это переводится как «старший отец» и «старшая мать»).В саду возле их дома стоит большой круглый стол, на котором обязательно присутствуют наши национальные блюда: чак-чак, кастыбый, шурпа, мёд и очень много фруктов.Мы, дети, бегаем-играем во дворе, мужчины топят баню и готовят шашлык, а мама, тёти и бабушки заваривают чай, обсуждают новости и говорят о самом сокровенном…Всё готовится с трепетом и волнением, ведь мы так редко видимся (как правило, наши встречи происходят летом, когда взрослые берут отпуска и приезжают к родителям). А когда все соберутся за столом, начинается настоящий разговор. Помню, когда еще были живы прадедушка с прабабушкой, Зур-эней вспоминала своё детство, маму. Зур-этей рассказывал о войне…Постепенно беседа оживляется забавными историями, мы вспоминаем разные смешные случаи, которые происходили с членами нашей семьи. Среди нас нет самых важных или самых любимых людей – все по своей значимости равны и любимы.У меня три прадеда. И все они прошли войну и вернулись живыми, хотя и с ранениями. У них много медалей и орденов. Например, Зур-этей – кавалер трех степеней ордена Славы.Зур-эней получила медаль «Ветеран тыла». Во время войны (с 1941 по 1945 года) она работала на тракторе, выполняя тяжёлую мужскую работу.И поэтому День Победы особенно чтим нами, как и в каждой семье нашей страны. Не важно, солнце или дождь за окном – для нас это всегда светлое торжество!Помню, как ещё с вечера (8 мая) Зурэтейка начищал медали, с волнением примерял пиджак, потому что назавтра предстоял ответственный день……И вот уже четыре года нет его на Праздничном параде, но мы бережно храним память о прадедушке, и обязательно возлагаем цветы к Вечному огню. А вечером за праздничным столом вспоминаем рассказы Зур-этея о голодном детстве, о войне, о трудностях послевоенных лет… И как будто даже слышим гармонь, на которой он любил исполнять песни собственного сочинения.Дома, в Дмитрове, я как и все дети хожу в школу, а мои родители – на работу.Но моё утро самое замечательное. Потому что ещё с вечера бабушка спрашивает меня: «Что тебе завтра приготовить, солнышко?».Я мечтательно закрываю глаза, начинаю фантазировать и засыпаю. И вижу самые сладкие сны.Утром первым встаёт папа, варит кофе и только после этого будит маму. После завтрака они вместе уезжают, а меня на столе ожидает «моя вечерняя фантазия». И так каждый день!А когда наступает вечер, мы собираемся за круглым столом на кухне (у нас такой же круглый стол, как в том маленьком деревянном домике) и рассказываем друг другу о прожитом дне. Это мой любимый момент. Мне нравится смотреть на папу и маму, наблюдать за ними со стороны. Они у меня очень заботливые и радушные.Все праздники у нас проходят весело и непременно с подарками. Но я точно знаю, что все сюрпризы придумывает мама, а папа воплощает в реальность ее идеи.Я, в свою очередь, тоже стараюсь их чем–нибудь удивить и, конечно, порадовать.На описание всех наших семейных обычаев уйдёт много времени. Ведь это и прогулки в выходные на площади, где голуби едят с рук; это и Новый год, когда мы под бой курантов загадываем желание и задуваем свечи; это и поездки в лес ранней весной, когда природа только пробуждается от зимней спячки; это и генеральные уборки по субботам, во время которых у каждого свои обязанности…Наша маленькая семья создаёт свой уклад жизни, который, возможно, в будущем перейдет к следующим поколениям, моим детям, внукам, правнукам…Все традиции нашего огромного государства складываются из таких вот маленьких традиций каждой семьи. Это как пчелиный улей, состоящий из множества ячеек… Поэтому я горжусь своей семьёй, своими предками, своим народом.Я считаю, что каждый человек должен зна
  ть и чтить обычаи их дедов и прадедов, чтобы не стать «Иванами, не помнящими родства»…В моей семье особая ценность – это любовь и доброта. И я точно знаю, что сохраню ее и передам своим детям.
  Вбей в переводчик и всё

 4. Сочинение  на тему:
  «МОЯ СЕМЬЯ»
  Выполнила ученица 8-го класса МОУ
  «Сош с.Новая Елюзань Балаковского района
  Саратовской области Нигматулина Алина
  Руководитель: учитель истории  Биктимирова М.Р
  Растёт  во дворе у моей бабушки молодая  красивая вишня. Была она когда-то веткой большого дерева, а вот пришло время и самой корни пускать
  Так когда-то случилось и с моей бабушкой. Родилась она в интернациональной семье: отец – Николаев Иван Степанович – русский, мать – Капинус Мария Михайловна – украинка. Мой прадедушка всю  свою взрослую жизнь работал на экскаваторе, строил Братскую ГЭС на Ангаре, во время  Великой Отечественной войны строил в Архангельске  военную железную дорогу, а моя прабабушка никогда с ним не разлучалась. В Архангельске в 1943 году и родилась моя бабушка Тоня. Бабушке пришлось много ездить с родителями по всей нашей великой стране по стройкам. Своё 19-летие встретила моя бабушка в Пугачёвском районе, куда направили её отца на строительство дробильного завода. Именно здесь и решила моя бабушка получить дальнейшее образование. Вот и получилось, что приехала она  из далёкой Украины  на Волгу знания получать, а получила и счастье в придачу – татарского паренька из Новой Елюзани Нигматулина Рафика Сабировича, моего дедушку. Мой дедушка родился в 1937 году в татарском селе Новая Елюзань, там учился, работал с детских лет, своим трудом помогал родителям  кормить троих детей. После окончания 7-летней татарской школы проучился 1 год в 7-ом классе  в русской школе села Малая Быковка. Потом – работа в колхозе,  служба в армии. После демобилизации дедушка мой решил поступить учиться  в сельскохозяйственный техникум в города Вольска на зоотехническое отделение. Поступая туда учиться, мой дедушка ещё не знал, что встретит там свою судьбу.
  Татарский парень и русская девушка  встретились летом 1962 года на вокзале города Балаково у билетных касс. Моего дедушку сразу привлекла стройненькая девушка с пушистыми волосами и большими чёрными глазами.
  Всю дорогу до Вольска дедушка мой молчал и, только приехав в Вольск, решился спросить: « А куда вы направляетесь?» Оказалось, им по пути – оба держали путь в Терсу. От пристани до Терсы три километра, вот и шли они всё это расстояние пешком бок о бок. После этой памятной встречи были ёще встречи, потом ещё и ещё, а в начале июня 1965 года молодые решили пожениться. В Терсе и расписались. Свадьба была скромная, гостей немного – человек 12 из общежития, где жили и он, и она. На бабушке было красивое сиреневое платье, в руках – полевые цветы. Так был заключён этот интернациональный союз.
  Дедушка, женившись на русской девушке, совершил для того времени очень смелый шаг:  в те далёкие годы  в Елюзани не было ещё ни одной русской снохи ( поэтому и смотрели на бабушку в первое время как на что то особенное, диковинное). Бабушка же тоже проявила огромное мужество – решилась приехать в национальное село, не зная языка, обычаев, традиций.
  1 октября 1965 года моя бабушка никогда не забудет – это был день знакомства с родными мужа, первая встреча. На улице их встречала большая толпа родственников. Бабушка вышла из машины на ватных ногах и сказала еле слышно: « Здравствуйте, папа и мама»… и расплакалась.
  С тех пор, как привёз молодой муж свою молодую жену в деревню, прошло больше 40 лет. С теплом и улыбкой сейчас моя бабушка вспоминает свою молодость, хотя было тогда непросто и тяжёло. Молодая жена, как вишня  на чужой земле, долго приживалась- языка не знала, свекровь её не сразу приняла, но именно она стала потом для моей бабушки близким другом.
  « В чужой монастырь со своим уставом не ходят», вот и бабушка не стала, поступила как всякая женщина мудро – стала учить язык, традиции и обычаи татарского народа. Теперь моя бабушка свободно говорит на татарском языке, словно татаркой и родилась, но если рассердит кто – сразу переходит на русский, впрочем, до этого редко доходит – семья у нас дружная.
  Мои бабушка и дедушка воспитали и вырастили в согласии и любви троих детей – первенцу дали русское имя Сергей, а двум дочерям – татарские- Мария  и Галия. Вся моя большая семья  собирается по праздникам и просто по выходным у бабушки и дедушки. Бабушка печёт русские блины, варит татарский суп – салма, готовит украинские галушки, а мы ей помогаем.
  Моя бабушка за счастье своих детей и внуков  (  а внуков у неё 4) молится богу православному, а на татарские праздники печёт татарские блюда – перямяча. Здесь всё перемешалось как в хорошем пироге – на Пасху бабушка красит яйца и печёт куличи, а на Корбан байрам ( татарский национальный праздник) варит салму и печёт бялеш. И песни вся моя дружная большая семья поёт как русские, так и татарские с одинаковой душевностью, а вот дедушка очень любит петь украинские песни.
  Мои бабушка и дедушка в селе уважаемые люди. Дедушка почти 20 лет проработал председателем колхоза им. Фурманова, а бабушка – сначала зоотехником на ферме ( 14 лет), а потом на протяжении 22 лет секретарём исполкома Новоелюзанского сельского совета. Мои односельчане отзываются о них только хорошими словами. Сейчас моя бабушка  не единственная русская в нашем селе, но самая уважаемая.
  Село наше, как и моя семья, интернациональное и такое же дружное. Здесь перемешались русские  и татары, башкиры и казахи. Все они живут на протяжении многих  лет бок о бок, уважая друг друга.
  Если б меня спросили, к какой национальности я принадлежу, я бы затруднилась ответить. Во мне течёт и русская, и украинская, и татарская кровь. Не важно, к какой национальности ты принадлежишь, главное – любить свою  Родину, уважать все народы, проживающие на нашей Земле, и оставаться всегда порядочным, честным, душевным человеком и тогда, я считаю, не будет на планете ни ссор, ни скандалов, ни даже войн.
  В прошлом году вишня во дворе у моих родных принесла плоды, на какой земле – так ли важно? Главное, чтобы растили в дружбе и любви, а слова дружбы и любви на любом языке хороши.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *