Сочинение на тему фрукты на казахском языке

1 вариант

 1. М?тінді о?и отырып, хабарлы с?йлемді с?раулы с?йлмге айналдры?дар. дархан ?шінші рет е?ке?деп есік алдына шы??анда шілде- ні? жиырмасында ?ор?алап ?ал?ан ай кетіп, ?азан т?біндегі то? майдай еріп, жа?а ?ана о?шаулана берген. ?лде біреу ?рлап ?кеткендей. ке?гір жа??а жалт ?арап еді, п?шырай?ан мола
  ?не. . орнында екен. енді-енді ?ана с?ттене баста?ан ?лсіз н?р?а ?аз- ?алпында жатыр. ?ара бар?ын д?ние алак?ле?кеге ?ласып, ат т?беліндей ?ана разъезді? жиырма ша?ты ?йі алаш?барланып, ж?мса? м???а оран?ан к?йі жусайды. т?н мынау то?ал тамдарды? ?отыр-?отыр ?абыр?асы, ?р ?йді? к?ресінде
  ыбылысып жатар ?о?ыр-со?ыр, ?р ?йді? іргесінде керіскендей ?ып ?алап таста?ан б?л ауылды? «жасауы» текше-текше ?и, б?рі-б?рі жым-жылас, шабдар с?улені? ?орасаны секілді, тек пошымы ?ана с?лделенеді. дарханны? к?зіне ??ланды разъезі б?рын?ыдан ?лде?айда с?лу, к?ркем к?рінеді. ?ыры?-елу жыл
  ?згермеген, ?скеле? тартпа?ан ауылды? ендігі тірлігі т?манды, ерте?і к?км?нар сы?ылданатын. ?алба?алай ш?лі, ?ас?алда?ты к?лі бар ?лан-?айыр сахараны? д?л ортасында озып та кетпей, ?алып та ?оймай ?ойторы тірлік кешіп жат?ан ??ланды ?лемдегі бар жа?алы?, жа?сылы? атаулыны ар?алап тасыр к?ре жолды?
  ?стінде отырса да, о?та-текте елегізіп, ?лдекімді к?ткендей еле?деп, іш??са к?йде жал?ызсырары да бар еді. кей к?ндері дархан д?л ?азіргідей ?аша?а с?йеніп, о?аша ойды? к?зетінде т?р?анда «осы шойын жолды? тамыршысындай ша?ын ауыл – ??ланды т?ртк?л д?ниедегі толайым жа?сылы? пен жаманды?тан
  ??рала?ан ?алып, д?б?р? тірлік кешіп жат?ан жо? па? » – деген аз?ырынды пи?ыл?а барын?ырайтын.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *