Сочинение на тему мой родной татарский язык на татарском языке

4 варианта

 1. Минем туган ?ирем
  Сез кайдан дип сорасагыз,
  Шушы булыр с?з башым:
  Кырлай якларыннан мин д?,
  Тукай минем якташым.
  Мин Кырлайдан ерак булмаган, табигатьне? сихри почмагына урнашкан кечкен? ген? бер  авылда тудым.  Сабый чагымда челтер?п аккан чишм? чы?лавын да, талларга кунып сайраган сандугач тавышын да ишеттем, йолдызлы к?кне, тулган айны к?реп сокландым. Безне? авылны? табигате искиткеч матур. Мин, капка т?бебезг? чыгу бел?н, ?земне яшел х?тф? ??елг?н ?ирг? баскан кебек хис ит?м. Б?бк? ?л?нн?ре, вак ромашкалар, сары ч?ч?кл?р ?зл?ре ?к мине бер сихри д?ньяга алып кереп кит?л?р. ?зем яшел чир?мн?н атлыйм, к?зл?рем тир?-якны к?з?т?. ?н? якында гына бормаланып инеш ага. ??й к?нн?ренд? анда каз-?рд?к тавышлары ишетел?.
  Инеш буенда ?янкел?р ?с?. Алар яз к?не аксыл-яшел т?ск? кер?л?р, ??й башында яшел яфракларга т?ренеп, авылга ямь бир?л?р, кичл?рен кошларны? матур тавышлары б?тен су буен ?анландыра. Кичке сабантуй да инеш буенда уза. Яшьл?рне? шат ?ырлары, уеннары бел?н су буе г?рл?п тора.
  Тау астына салынгандыр
  Авылым Я?а Кишет.
  Бер чишм? суын эчк?нбез
  Ишет, бар д?нья, ишет!
  Челтер?п аккан салкын чишм?л?ре д?,авылны ??ъяклап чолгап алган урманнары да, башларны ?йл?ндерерлек саф ?авасы да й?р?гемд? м??ге югалмаслык эзен калдырды. Бу якларны иск? т?шер? бел?н, к??елемне  и? якты  х?тир?л?р били.Балачакны? и? б?хетле мизгелл?ре монда- д?ньяга т??ге тапкыр аваз салган ?ирд?. Дуслар бел?н каз б?бк?л?ре ашаткан болыннар,к??? б?тил?рен куып чапкан тау битл?ре, кайда сез? Та?га кад?р жырлап утырган чаклар, сез кайда? Бу чакларны? кайтавазы булган к?йл?рне кабаттан ишет?се кил?.
  Кайдан бу мо?, а??? дисез.
  Билгеле, туган яктан.
  ?ырларымны к?йг? салам.
  Ил?амланып Тукайдан.
  Халкыбызны? Б?ек шагыйре Габдулла Тукайны? бу яклардан булуы да юкка гына т?гел. Табигатьне? серле почмагы булган Арча  яклары и?атка ил?амландырып, ?зене? х?ер-фатихасын бирг?ндер кебек тоела ми?а.Г?з?ллекне к?реп ?ск?н шагыйрь, ??рбер агачка сокланып, болай ди:
  «Бик хозур! Р?т-р?т тора гаск?р кеби чыршы, нарат;
  Т?пл?ренд? ятканым бар, х?л ?ыеп, к?кк? карап.»
  Бу наратлар мине кая барсам шунда озата бардылар.  Мондый г?з?ллек беркайда да юктырдип уйласам, ялгышканмын. Бар ик?н!  Еллар ?т? бел?н Яшел ?з?н икенче туган илем? ?йл?нде.
  Яшел ?з?н торган ?ирем,
  Икенче туган илем.
  Мин болай, шулай ит?м дип,
  Т?рле уй корган ?ирем.
  Идел елгасыны? сулъяк ярына урнашкан бу кала, аеруча ??й к?нн?ренд?,   табигый матурлыгы бел?н ?зен? тарта. Телисе? ик?н р?х?тл?неп су кер, урманнарында кура ?ил?к т?, ?ир ?ил?к т? ?ыярга була. Ч?чк?ле аланнарында т?г?р?п, эшч?н бал кортларыны? ашыга-ашыга бал ?ыюларын к?з?т? ?зе ни тора!  Ш???р эченд? д? ?зе?не табигать кочагында кебек хис ит?се?. Шау ч?ч?кк? к?мелг?н юк? агачларыны? хуш исенн?н уйлар чуала. К?зен юл буендагы мил?шл?рне? кып-кызыл т?лг?шл?ре ш???р урамнарын купшы муенса таккан яшь кызларга ти?л?штер?..Сокланырлык урыннар к?п безд?.Калабызны?  ?з?генд? игез?к к?лл?рне тоташтыручы м?х?бб?т к?пере яшь парларны кавыштыра. К?л буендагы урманчыкта бер-берсен уздырып ?ырчы кошлар сайрый. Мондый г?з?ллекк? сокланасы, аны? бел?н ?ле бик к?п еллар хозурланасы , Идел елгасыны? тек? ярларына  басып , бер-берсен куа-куа уйнаган дулкыннарга карап , горурлык хисл?ре тулы бу с?зл?рне бар д?ньяга ишеттер?се кил?:
  Яш?р?се? к?нн?н-к?н син
  Идел буена ямь ?ст?п.
  Яшел бишегем син минем,
  Тирб?т назлы к?е? к?йл?п.
  Яшел ?з?н т?б?генд? д?ньяга килеп, ?нисене? бишек ?ырын ты?лап, бу д?ньяга беренче адымнарын ясаган Каюм Насыйри, Идрис Туктаров, Афзал Шамов, М?хм?т Х?с?нов, Усман ?лмиев,Гом?р Саттаров кебек  Б?ек ш?хесл?ребез булу-безне? горурлыгыбыз.   Сандугачларны к?нл?штерерлек искиткеч тавышлы ?ырчы кызыбыз Дин? Гарипова да ш???ребезне д?ньяк?л?м танытты.
  Гомеремне? и? татлы мизгелл?рен шушы ш???р бел?н б?йл?вем?, туганнарым, дусларым бел?н берг? яраткан ш???ремд? яш?вем? с?ен?м.
  Т?б?нд?ге шигъри юлларны Яшел ?з?нем, си?а багышлыйм.
  Яшел ?з?н, Яшел ?з?н,
  Горурланам  сине? бел?н!
  Синд?й г?з?л кала ?ирд?
  Юк ик?нлеген мин бел?м.

 2. Татарстан — минем республикам
  Идел ярларына нурлар сибеп,
  Матур булып ата безд? та?.
  Та? шикелле якты Туган илем,
  Б?хет бирг?н ?ирем — Татарстан.
  Г?лшат З?йнашева.
  Н?рс? ул Туган ил? Ул — сине? ?тие?, ?ние?, апа?, эне?, се?ле?, ?бие?, баба?. Ул — сине? туган, яш?г?н йорты?, урамы?, ш???ре?, авылы?. Ул — сине? сулаган ?ава?, басып й?рг?н ?ире?. Безне? барыбыз ?чен д? газиз туган илебез — Татарстан Республикасы.
  Безне? Татарстан картасын шагыйрьл?р з??г?р к?б?л?кк? д?, томырылып чабып баручы атка да охшаталар. Аны? м?йданы 68 ме? квадрат километр. Зур да, кечкен? д? безне? Татарстан. Зур, ч?нки д?ньяда ?ле кечкен? дист?л?г?н илл?р бар. Кечкен?, ч?нки зурлыгы бел?н аны да узып китк?н илл?р к?п. Х?ер, безне? халыкны? байлыгы анда яш?г?н ?ирне? зурлыгы бел?н ген? б?ял?нми. Татарстан у?дырышлы кара туфракка, урман-суга бай. Анда тигезлекл?р кайчак с?з?к таулар бел?н алышына. Европаны? Татарстан аша узган и? зур елгалары — Идел, Чулман илебез картасында з??г?р билбау кебек. Алар буйлап зур-зур корабларда к?п ди?гезл?рг? барып ?итеп була. ? боргаланып-боргаланып, бу матур ?ирл?рне тагын бер кат к?реп калыйк ?ле дип, кире кайта-кайта агучы кечер?к елга, инешл?рне? саны бик к?п.
  Безне? Татарстаныбызны? яз дис?? — чын язы, ??й дис?? — чын ??е, к?з дис?? — чын к?зе, кыш дис?? — чын кышы бар. Кыш ?итс?, ??йне сагына башлыйбыз, ??й ?итс? — кышны. Халкыбызны? с?екле шагыйре Габдулла Тукай ?йтмешли, ?авабыз шундый:
  Анда бик салкын в? бик эссе т?гел, урта ?ава,
  ?ил д? вакытында исеп, я?гыр да вакытында ява.
  Татарстан — ул ш???рл?р, фабрика, заводлар иле д?. Казан, Яр Чаллы, ?лм?т, Чистай, Алабуга, Б?гелм?, З?й, Азнакай кебек егермел?п ш???ре бар. ? нурлы Казан — илебезне? башкаласы.
  И Казан! Д?ртле Казан! Мо?лы Казан! Нурлы Казан!
  Тукайны? бу с?зл?рен ку?тл?п, шанлы Казан! Фа?игый Казан! Серле Казан! — дип д?вам итс?к, шагыйрь ?йтк?нн?рг? бер д? хилафлык итм?бездер.
  Шанлы дис?к, Казаныбызны? б?ек ?тк?не, аны? Ауропа бел?н Азия арасында бер ?к вакытта калкан да, ике континентны тоташтыручы ?з?к т? булып торган чоры к?з алдына кил?. Ш???рне? фа?игасе андагы т?хет ?чен килг?н-китк?н ханнарны? ?зара б?релешл?ре бел?н б?йле. Серле диябез ик?н, Казан тарихы чыннан да серле бер п?рд? бел?н капланган. Ш???рг? кайчан нигез салынган, аны? исеме кайдан килеп чыккан? ?ле боларны? барысы да табышмак булып кына кала бир?. Нишлисе? бит, р?химсез илбасарлар кулы бел?н б???л?п бетергесез байлыгыбыз, милли кулъязмаларыбыз, язма ?д?биятыбыз, шулар бел?н ?зебезне? тарихыбыз юкка чыгарылган.
  Казан ш???рен? инде 1000 ел. Ул Г. Тукай, Г. Ибра?имов, Г. Исхакый, Ш. М?р?ани, М. ??лил, С. С?йд?шев, Б. Урманче, Л. Толстой, Ф. Шаляпин, М. Горький, Н. Лобачевский, А. Бутлеров ??м башка бик к?п д?ньяга даннары таралган язучы, галим, композитор, р?ссам, к?р?шчел?рне? исемн?ре бел?н б?йл?нг?н. Алар Казанда яш?г?нн?р, укыганнар, и?ат итк?нн?р, к?р?шк?нн?р.
  Казан ш???рене? и? биек, и? тек? елга ярында ак Кремль диварлары урын алган. Аны? уртасында — С?ембик? манарасы. Ул — безне? ?иребезд? булып узган бик к?п вакыйгаларны? ша?иты.
  1552 нче ел, 2 нче октябрь… Казан Явыз Иван гаск?рл?ре тарафыннан яулап алына. Бу ел ис?бен? карашлар тукталган саен, к?з алдына й?р?кл?рг? т?з?лм?с яра салып, Казанны? со?гы к?нн?ре килеп баса. Казан кешел?рен кырып бетер? — урыс тарихында и? зур в?хшилек, аны? и? гыйбр?тле с?хиф?л?рене? берсе. Шушы й?р?к тетр?ндергеч 1552 нче елдан бирле, 438 ел к?тк?н к?н килде. Изге с?гать сукты!
  Алтын к?йм?г? утыртып, еф?к киемн?рг? т?реп, Иделебез аркылы С?ембик?не чит ?ирл?рг?, м??б?ри озаткан чакта й?р?кл?ре сыкрап калган ?би-бабаларыбызны? кил?ч?кк? булган якты ?метл?ре б?ген тормышка ашты!
  1990 нчы елны? 30 нчы августында Татарстанны? м?ст?кыйльлеге, б?йсезлеге хакында Декларация ??м 1992 нче елны? 6 нчы ноябренд? Конституциябез кабул ителде, 1994 нче елны? 15 нче февраленд? Шартнам?г? кул куелды.
  ??р б?йсез, м?ст?кыйль ил ?зен? ген? хас байракка ия. Суверен Татарстан байрагы беренче м?рт?б? 1991 нче елны? декабренд? башкалабыз Казанны? Ирек м?йданындагы Югары Совет бинасы ?стенд? ?илферд?де. Аннары ул республикабызны? ш???рл?ре, районнары, авыллары ?стен? к?чте.
  Табигатьт? яз. Тизд?н Б?ек ?и??не? 58 еллыгын билгел?п ?т?ч?кбез. Ярты Гасырдан артык вакыт ?тте ул д??ш?тле еллардан со?. ?мма яралардан ?ле ?аман кан саркый. Юк, т?н яраларыннан т?гел, к??ел яраларыннан.
  Бу к?нн?рд? сугыш ветераннары да, тыл ветераннары да ?зг?реп, яш?реп китк?н т?сле. Алар еракта калган кадерсез яшьлекл?рен? кайтып, аны? ??р к?нен иск? т?шереп уйланалар, мо?суланалар, елап-сыктап алалар. Егет чаклар, я?а гына ?йл?неп б?хет-с?гад?тт? яш?р еллар сугыш кырында калган. Миллионнарны? гомере япь-яшь килеш ?зелг?н.
  ? к?пме кызлар, апалар, се?елл?рне? с?ю тулы к??елл?ре ?рнеде, с?ю-наз к?теп тетр?г?н иренн?рд? ?аман ачы к?з яше т?ме булды.
  Кулларына эн?-?еп тотып, туачак б?бил?рен? к?лм?к чиг?рг? тиешле к?пме н?фис затлар, барысын-барысын онытып, сугышка кит?рг? м??б?р булдылар. К?р?к-к?йл? тотып окоп казыдылар, й?гереп-чабып снаряд ташыдылар, зенитчылар булып к?кне сакладылар, н?фис и?н?рен? ?зм?верд?й егетл?рне салып, сугыш кырыннан алып чыктылар, яраларын б?йл?дел?р.
  Моннан н?къ 58 ел элек — августны? 25 енд? Германияд?, Берлинны? Плетцензее т?рм?сенд? унбер татар улыны? гильотина пычагы астында башы ?зелде. Алар га??еп батырлык, берд?млек к?рс?теп, татар халкыны? горурлыгына, намусына ?верелде.
  1967 нче елда Кремль янындагы Беренче Май м?йданында Муса ??лилг? ??йк?л ачылган иде. К?пт?н т?гел калган ун батыр исеме д? ??йк?л эрг?сенд?ге таш диварда урын алды. Шул у?айдан ??лил ??йк?ле янында бик зур митинг булды. Казанлылар бел?н берг? анда башкалабыз кунаклары да катнашты. Алар арасында герой-шагыйрь Муса ??лилне? к?р?шт?шл?ре, Муса абый бел?н и?г?-и? к?р?ш юлы ?тк?н ?мир ага Ут?шев, ?зб?кстаннан килг?н Ф?рит Солтанбеков, ??лилне? тормыш ипт?ше ?мин? ханым, кызы Чулпан, оныгы Таня да бар иде.
  «Син ?лде?! Шулай да булсын! Л?кин кыю, к?чле рухлыларны? ?ырларында ирекк?, яктылыкка горур чакыручы ?анлы ?рн?к булырсы? син!» дип язган б?ек рус язучысы М. Горький. ?йтерсе? л? М. ??лил ??м аны? к?р?шт?шл?ре турында ?йтелг?н бу с?зл?р. Чыннан да, Муса ??лил, халкыбыз батырлыгы символы булып, безне? к??елл?рд? яши. Халкы ?чен ?лемн?н д? курыкмаган ка?арманнар ?анлы ?рн?к безг?!
  Республикабыз ?ире кара алтын, табигый газ, ташк?мер, торф, т?зелеш материалларына бай. ?мма ?иребезне? байлыгы к?п еллар буенча в?хшил?рч? таланды, ?авабыз пычранды. Кил?ч?кт? без ?з ?иребезне? ху?алары булырга, мондый кыргыйлыкка юл куймаска тиеш.
  Республикабызны? и? зур байлыгы, олы горурлыгы — Татарстан халкы. Ул инде д?рт миллионга якынлашып кил?. Татарстан ?ире — татар халкыны? борынгы, тарихи туган иле. Безне? халкыбыз ки? к??елле. Монда к?п кен? башка милл?тл?р ?зл?рене? икенче туган илл?рен тапканнар. Татар халкы гасырлар д?вамында рус, чуаш, мари, башкорт, мордва, удмурт ??м башка халыклар бел?н туган ?иребезне тагын да матурлау ?чен хезм?т итк?нн?р. Г. Тукай с?зл?ре бел?н ?йтк?нд?, «тел, л?гать, гад?т в? ?хлак алмашып» яш?г?нн?р.
  ??р халыкны? аеруча яраткан, ?з итк?н б?йр?мн?ре була. Безне? халкыбызда ис? бу — Сабан туе б?йр?ме.
  Сабан туе язгы кыр эшл?ренн?н со? ?тк?рел?. Юкка гына «Сабан туе — хезм?т туе» дип ?ырламыйлар. Табигатьне? матур кочагында, мо?лы кошлар сайравы астында бу б?йр?м тагын да ?анлана, тагын да ямьл?н? т?ш?.
  Милли к?р?шт?н башка Сабан туен к?з алдына китер?е д? кыен, ? атлар чабышын инде ?йтеп т? тормыйм. Ак к?бекк? баткан юргаларны? м?йдан уртасында баш ч?еп биешеп й?р?л?ре к?пме к??ел к?т?ренкелеге бир?!
  ?йе, Сабан туе — шатлык туе. К?кт? янып торган кояш та ул к?нне яктырак, матуррак карый кебек. Бар д?нья матурлана, г?з?ллекк? т?рен?. Б?тен ?ирд? шатлык, б?хет х?кем с?р?. Мен? шу?а к?р? Сабан туе минем ?чен аеруча якын.
  Халкыбызны? тагын бер зур байлыгы — ул аны? ме? елдан артык булган тарихы. Безг? ?з тарихыбызны, телебезне, м?д?ниятебезне сакларга, ныклап ?йр?нерг? кир?к. Х?зергесе к?нд? и? изге бурыч — ?зебезне? б?йсезлегебезне, м?ст?кыйльлегебезне к?з карасыдай саклау.
  Борынгы бабаларыбыз — болгарлар, кыпчаклар ?з илл?рен «Г?лстан» дип й?ртк?нн?р. Безне? республиканы? табигате д?, кешел?рне? тормышы да г?л бакчасы кебек булырга тиеш. Халкыбыз шуны? ?чен тырыша да инде. Л?кин шунысы кызганыч: ?йтк?небезч?, табигать к?нн?н-к?н пычрана, агачлар елдан-ел кими бара. Яшьл?ре, я?а утыртылганнары сир?к к?рен?.
  Кеше ?з гомеренд? кименд? ун т?п агач утыртырга тиеш диг?н с?зл?рне укыганым бар минем. Кеше гомере ?чен зур сан т?гел бу.
  ?леге санны ?ил?к-?имеш агачларын ис?пк? алып ?йтм?г?нн?рдер. Урман-кырларны яшелл?ндер? ?чен д? кеше агач утыртырга тиештер бит. Утырта ??м агач гомере бел?н ?з гомерен чагыштыра, н?ти?? ясый.
  Минем туган ягым Югары Киб?ху?а авылы да Татарстан Республикасыны? ямьле бер почмагы булып тора. Со?гы елларда авылымда к?п ?зг?решл?р булды: юллар салынды, йортларга газ керде, м?д?ни-к?нк?реш корылмалары т?з? шактый у?ышлы бара.
  Татарстан Республикасы — зыялылар, талантлар иле. Г. Кариев, С. Гыйзз?туллина-Волжская, К. Тинчурин, Ф. Яруллин, Н. ?и?анов, Х. Туфан, Н. Ис?нб?т, Г. Б?широв, Р. Яхин, С. Садыйкова, И. Шакиров… Болар — татар ??м урыс д?ньясына, б?тенд?нья м?д?ниятен? Татарстан Республикасы бирг?н олуг ш?хесл?р, халкыбызны? с?екле уллары ??м кызлары.
  Б?генге га??еп зур промышленносте, алга китк?н ф?не, борынгы ??м я?а корылмалары, м??аб?т театрлары, концерт ??м башка т?р тамаша заллары да — Татарстан к?рке.
  Туган ?ирен, туган илен кем ген? яратмый да кем ген? а?а табынмый ик?н?! Алда ?йтелг?нч?, Татарстаныбызны? табигате бик матур ??м шифалы бит.
  ?лк?н яшьт?ге бер агай: «К?п еллар читт? яш?дем, туган ягыма, аны? табигате кочагына кайткач, чиста ?авасын исн?г?ч, салкын чишм? суларын эчк?ч, авыруымнан терелдем», — дип с?йл?де. Ышанам, табигать авыру т?нг? андый шифа бирерг? с?л?тле.
  Кайларда со? шушы
  ?киятт?ге
  И? д? ямьле, асыл ил? — дис?м,
  Й?ри торгач белдек:
  Бу д?ньяда
  И? матур ил — безне? ?ир ик?н! —
  дип язды Х?с?н ага Туфан да.
  К??елг? ?зенн?н-?зе ?ыр кил?: «Аерма син безне, язмыш, туган илл?рд?н!»

 3. Существует библейская притча о том, что в глубокой древности все люди говорили на одном языке. Но от гордыни своей лишились этого дара. Захотелось им выстроить Вавилонскую башню до самого неба, но Господь «опустил» их на землю в прямом и переносном смысле. Он разрушил башню и лишил возгордившихся людей способности понимать друг друга. Так родились и разошлись по всей земле языки народов мира.
  Уже в утробе ребенок начинает улавливать голос своей матери. Он рождается и познает мир через ощущения. И вот как раз умение человека слышать помогает ему развивать речь.
  Родной язык…- Он такой неповторимый, мелодичный и певучий, так как вобрал в себя гул дубрав и лугов, полей и лесов, ароматный, пьянящий запах родной земли. В народе нет большего сокровища, чем его язык. Так как именно язык – это характер народа, его память, история и духовное могущество. В нем отображаются обычаи, традиции, быт народа, его ум и опыт, красота и сила души, он его, народа, цвет и завязь. Еще в детстве родной язык помогает нам познавать мир, открывать для себя большой и волшебный мир жизни. Без языка не может существовать и развиваться общество, так как он помогает людям обмениваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать взаимопонимания, создавать духовные ценности.
  Слово очень много означает в жизни. Как известно, оно может влиять на судьбу, оно вмиг изменяет расположение духа, делает человека счастливым или растерянным. Досадно, когда слышишь, как временами, люди искажают наш язык такими словами, которых не найдешь ни в одном из словарей. То ли.
  Родной язык… Он такой неповторимый, мелодичный и певучий, так как вобрал в себя гул дубрав и лугов, полей и лесов, ароматный, пьянящий запах родной земли. В народе нет большего сокровища, чем его язык. Так как именно язык — это характер народа, его память, история и духовное могущество. В нем отображаются обычаи, традиции, быт народа, его ум и опыт, красота и сила души, он его, народа, цвет и завязь. Еще в детстве родной язык помогает нам познавать мир, открывать для себя большой и волшебный мир жизни. Без языка не может существовать и развиваться общество, так как он помогает людям обмениваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать взаимопонимания, создавать духовные ценности.
  Слово очень много означает в жизни. Как известно, оно может влиять на судьбу, оно вмиг изменяет расположение духа, делает человека счастливым или растерянным. Досадно, когда слышишь, как временами, люди искажают наш язык такими словами, которых не найдешь ни в одном из словарей. То ли.
  Родной язык… Он такой неповторимый, мелодичный и певучий, так как вобрал в себя гул дубрав и лугов, полей и лесов, ароматный, пьянящий запах родной земли. В народе нет большего сокровища, чем его язык. Так как именно язык – это характер народа, его память, история и духовное могущество. В нем отображаются обычаи, традиции, быт народа, его ум и опыт, красота и сила души, он его, народа, цвет и завязь. Еще в детстве родной язык помогает нам познавать мир, открывать для себя большой и волшебный мир жизни. Без языка не может существовать и развиваться общество, так как он помогает людям обмениваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать взаимопонимания, создавать духовные ценности.
  Слово очень много означает в жизни. Как известно, оно может влиять на судьбу, оно вмиг изменяет расположение духа, делает человека счастливым или растерянным. Досадно, когда слышишь, как временами, люди искажают наш язык такими словами, которых не найдешь ни в одном из словарей. То ли.
  Сочинение на тему » Родной язык» 5.00/5 (100.00%) 1 vote
  Родной язык входит в нашу жизнь из уст матери. Красивое звучание родного слова мы начинаем воспринимать с маминых песен, прекрасных русских сказок, легенд, преданий. С родным языком мы покидаем родительский порог, отправляясь в дальние путешествия. И чувство родной земли, которое как-то теряется, если ты живешь на ней, особенно обостряется, когда очутишся где-то далеко. Тогда вспоминается каждый уголок родной земли, её люди, особенно благозвучно становится язык.
  Сегодня, наверное, нет писателей, которые не выразили бы своих отношений к родному языку. Во многих строках песняров подчеркивается его значение в жизни общества, богатство и неповторимость, показывается связь языка народа, культуры и исторический перевод.
  Язык — душа народа, вековая работа многих поколений, зеркало духовной жизни и творчества общество, наше главное и бесценное сокровище. И сегодня честь и долг всех нас — ценить родной язык.
  помогите написать мини сочинение на тему»мой родной язык»
  Родной язык… Он такой неповторимый, мелодичный и певучий, так как вобрал в себя гул дубрав и лугов, полей и лесов, ароматный, пьянящий запах родной земли. В народе нет большего сокровища, чем его язык. Так как именно язык — это характер народа, его память, история и духовное могущество. В нем отображаются обычаи, традиции, быт народа, его ум и опыт, красота и сила души, он его, народа, цвет и завязь. Еще в детстве родной язык помогает нам познавать мир, открывать для себя большой и волшебный мир жизни. Без языка не может существовать и развиваться общество, так как он помогает людям обмениваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать взаимопонимания, создавать духовные ценности. Слово очень много означает в жизни. Как известно, оно может влиять на судьбу, оно вмиг изменяет расположение духа, делает человека счастливым или растерянным. Досадно, когда слышишь, как временами, люди искажают наш язык такими словами.
  Родной язык в моей семье.
  Посмотрите вокруг и вы увидите много увлекательных вещей, созданных разумом и руками человека: радио, телефон, автомобили, корабли, самолёты, ракеты. Но самое удивительное и мудрое, что создало человечество, – это язык. Говорить умеют все люди на земле. Они говорят на разных языках, но у всех языков одна задача: помогать людям, понимать друг друга при общении, в общей работе.
  Признаем язык турецкий,
  Итальянский, датский, шведский,
  И японский признаем,
  И английский, и французский,
  Но в родном краю по-русски
  Пишем, думаем, поем.
  Мы тогда лишь вольно дышим,
  Если речь родную слышим,
  Речь на русском языке.
  Эту «Быль для детей» рассказал С.Михалков. Быль о нашем родном языке. А быль ли это? Скорее – реальность!
  Наш родной русский язык – один из самых развитых и богатых языков мира. Это национальный язык русского народа, государственный.
  Мини-сочинение на тему “Мой родной язык”Преодолев все эволюционные изменения, язык стал таким, каким мы его воспринимаем сейчас, которым пользуемся в современном мире, чтобы передавать информацию. Стоит только задуматься, чтобы было, если человек не мог реализовать свое право – владеть родным языком. Наверное, многие из тех достижений и открытий, имеющиеся у нас на сегодняшний день, были бы просто не совершенны и не открыты.
  Наш родной язык – это частичка народа, который окружает нас, это частичка семьи, где рождается и растет человек, это частичка, прежде всего, каждого из нас. Мой родной язык – это русский, и я этим очень горжусь. Именно на этом, родном для меня языке, говорит самый великий и сильный народ мира. Конечно же, он отличается от тех языков, которые окружают нас в других странах. Так, например, ударение в нем подвижное, но зато, сколько слов собрано в моем родном языке!
  Да и сложно не любить тот язык, который был впитан нами с молоком матери, и на котором говорили такие русские писатели, как Пушкин, Лермонтов, Чехов, Достоевский и многие другие. Звучный, богатый, мелодичный и красивый, родной язык заставляет слушать его и восхищаться. Ведь для всего, что существует в этом мире, в родном моем языке находятся слова, которые метко отмечают и подчеркивают достоинства предмета или явления.
  В последнее время русский язык стал менять свой состав, появилось очень много заимствованных слов, сленги. Но я надеюсь, что даже это не помешает моему родному языку и дальше быть таким ярким и живописным. Нам, носителям этого языка. Остается лишь только позаботиться о том, чтобы сохранить его и обогатить новыми словами и выражениями.
  Внимание, только СЕГОДНЯ!

 4. http://bashman.ru/ucheba/student/language/1697-sochinenie-na-tatarskom-i-tugan-yagym-nindi-g1199z1241l-sin.html
  И туган ягым, нинди г?з?л син!
  План.
  I. Баланы туган ?ире назлый.
  1. ?нием с?зл?ре: «Туган ?ире?? м?рх?м?тле бул, ата-баба нигезен онытма! »
  2. Авылым ?янкел?ре.
  3. Ага чишм? чылтыр-чылтыр.
  II. Авылым — г?з?л бакча.
  1. Табигатьне саклыйк!
  2. Тарихтан бер с?хиф?.
  III. ?ырым си?а булсын, туган ягым!
  Китс?м туган яктан,
  Читт? б?хет тапмам —
  Яш?рмен гел ?анны телг?л?п.
  ?ырлыйм туган якта,
  ?ырлыйм сезне? хакта,
  Каеннарым бел?н берг?л?п.
  Р. Ми?нуллин.
  Бала д?ньяга кил?, беренче тапкыр туган нигезенд? ?зене? тавышын я?гырата. Бу вакытта ?ле ул берн?рс? а?ламаса да, ?ни назын тоеп, ата-баба нигезенд? яши башлый. Кызарып чыккан кояшка карап, к?зл?рен ача, ?й т?ренд?ге кошлар сайравына елаудан туктый; я?гыр яуганда, й?зен? с?ерсен? билгел?ре чыгара. Анасы да баласыны? к?л?ч, шат й?зен к?реп, бишек ?ырын к?йли, кытыршы куллары бел?н баласын назлый, чын к??елд?н изге тел?кл?р тели.
  Мин д? кечкен?д?н ук ?ни назын тоеп, аны? с?зл?рен? колак салып ?стем. ?нк?емне?: «Туган-?ск?н ?ире?? м?рх?м?тле бул, аны булдыра алганча ярат. Ата-баба нигезен онытма! » диг?н с?зл?ре х?терем? бик тир?нтен уелып калганнар. Ничек со? инде шундый г?з?л табигатьле, газиз туган ягы?ны яратмаска м?мкин! ?
  Мин авылда тудым. Сабый чагымда челтер?п аккан чишм? тавышын да, талларга кунып сайраган сандугач тавышын да ишеттем, йолдызлы к?кне, тулган айны к?реп сокландым. Безне? авылны? табигате искиткеч матур. Мин, капка т?бебезг? чыгу бел?н, ?земне яшел х?тф? ??елг?н ?ирг? баскан кебек хис ит?м. Б?бк? ?л?нн?ре, вак ромашкалар, сары ч?ч?кл?р ?зл?ре ?к мине бер сихри д?ньяга алып кереп кит?л?р. ?зем яшел чир?мн?н атлыйм, к?зл?рем тир?-якны к?з?т?. ?н? якында гына бормаланып инеш ага. ??й к?нн?ренд? анда каз-?рд?к тавышлары ишетел?.
  Инеш буенда ?янкел?р ?с?. Алар яз к?не аксыл-яшел т?ск? кер?л?р, ??й башында яшел яфракларга т?ренеп, авылга ямь бир?л?р, кичл?рен кошларны? матур тавышлары б?тен су буен ?анландыра. Кичке сабантуй да инеш буенда уза. Яшьл?рне? шат ?ырлары, уеннары бел?н су буе г?рл?п тора.
  Д?вамын ссылкадан кара!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *