Сочинение на тему минем яраткан эсэрем

6 вариантов

 1. Китап – белем чишм?се.
  М?каль.
  Д?ньяда китаптан башка яш?? м?мкин т?гел, дип уйлыйм мин. Без
  китаплар аша тормышны ?йр?н?без, белем алабыз. Ч?нки аларда бик к?п акыл х?зин?се
  тупланган. Ул х?зин?не бернинди компьютер да, телевизор да алыштыра алмый.
  Китап укып, без белем алабыз, уйланабыз, тормыш ит?рг? ?йр?н?без. Китап
  геройларыннан ?рн?к алабыз яки кайберл?рен? охшамаска тырышабыз.
  ?зем ?ле укый белм?г?нд?, ми?а китапларны ?нием я ?тием укыйлар иде.
  Алар ми?а кечкен? вакытта бик к?п китаплар укыдылар, ? аннары мин ?зем укырга
  керештем. Аларны? эчт?лекл?рен а?лый башладым.
  Минем и? яраткан китабым – Роза Хафизованы? “Акт?пи ник мо?ая? ” диг?н китабы. Аны ми?а
  ?нием Я?а ел б?йр?мен? б?л?к итте. Башта ми?а китап укып чыга алмаслык калын
  булып тоелды. ? укый башлагач, мин китапны? ахырына килеп ?ит?емне сизми д?
  калдым. Китапта ?киятл?р, пьесалар тупланган. Ми?а бигр?к т? “Курай малай
  ма?аралары” ??м “Кирлем?н” диг?н ?кият-повестьлар ошады. Курай
  малай бик яхшы герой, аннан ?рн?к алырга була. Курай малай ??м Талсылу бел?н
  хыял канатларында с?ях?т ит?е к??елле д? булды со?! “Кирлем?н” диг?н
  ?кият-повестьны укыганда, ?земне читт?н к?рг?н кебек булдым. Бу китап яхшылык
  бел?н яманлыкны аерырга ?йр?тте. Кирлем?н бел?н дуслашмаска кир?клеген?
  ишар?л?де. Ул бары тик начарлыкка гына ?йр?т?.
  Со?ыннан “Акт?пи ник мо?ая? ” диг?н ?киятне укып чыктым. Бу
  ?кият минем ?чен кызыкта, кызганыч та булды. Шулай итеп, ?земд? китап укырга
  тел?к уянуын сизми д? калдым! Мин кил?ч?кт? д? кызыклы китаплар бел?н
  дуслашырга хыялланам

 2. Китап ? белем чишм?се.
  М?каль.
  Д?ньяда китаптан башка яш?? м?мкин т?гел, дип уйлыйм мин. Без
  китаплар аша тормышны ?йр?н?без, белем алабыз. Ч?нки аларда бик к?п акыл х?зин?се
  тупланган. Ул х?зин?не бернинди компьютер да, телевизор да алыштыра алмый.
  Китап укып, без белем алабыз, уйланабыз, тормыш ит?рг? ?йр?н?без. Китап
  геройларыннан ?рн?к алабыз яки кайберл?рен? охшамаска тырышабыз.
  ?зем ?ле укый белм?г?нд?, ми?а китапларны ?нием я ?тием укыйлар иде.
  Алар ми?а кечкен? вакытта бик к?п китаплар укыдылар, ? аннары мин ?зем укырга
  керештем. Аларны? эчт?лекл?рен а?лый башладым.
  Минем и? яраткан китабым ? Роза Хафизованы? “Акт?пи ник мо?ая? ” диг?н китабы. Аны ми?а
  ?нием Я?а ел б?йр?мен? б?л?к итте. Башта ми?а китап укып чыга алмаслык калын
  булып тоелды. ? укый башлагач, мин китапны? ахырына килеп ?ит?емне сизми д?
  калдым. Китапта ?киятл?р, пьесалар тупланган. Ми?а бигр?к т? “Курай малай
  ма?аралары” ??м “Кирлем?н” диг?н ?кият-повестьлар ошады. Курай
  малай бик яхшы герой, аннан ?рн?к алырга була. Курай малай ??м Талсылу бел?н
  хыял канатларында с?ях?т ит?е к??елле д? булды со?! “Кирлем?н” диг?н
  ?кият-повестьны укыганда, ?земне читт?н к?рг?н кебек булдым. Бу китап яхшылык
  бел?н яманлыкны аерырга ?йр?тте. Кирлем?н бел?н дуслашмаска кир?клеген?
  ишар?л?де. Ул бары тик начарлыкка гына ?йр?т?.
  Со?ыннан “Акт?пи ник мо?ая? ” диг?н ?киятне укып чыктым. Бу
  ?кият минем ?чен кызыкта, кызганыч та булды. Шулай итеп, ?земд? китап укырга
  тел?к уянуын сизми д? калдым! Мин кил?ч?кт? д? кызыклы китаплар бел?н
  дуслашырга хыялланам

 3. Тукай – минем яраткан шагыйрем.
  (инша)
  Выполнила ученица 7 группы МБОУ ДОД Татарская воскресная школа городского округа город Уфа Республики Башкортостан Нуриахметова Эльза Наилевна
  руководитель : учитель татарского языка и литературы Сафина Дамира Адгамовна.
  эл.почта damira.1975@mail.ru
  Тукай – минем яраткан шагыйрем.
  Халык м?х?бб?те – сине? исеме?,
  Халык гомере – сине? гомере?!
  ?г?р д? д?ньяда бик аз яш?п т?, к?п эшл?р эшл?п китк?н язучылар турында с?з бара ик?н, аны? берсе,  ?ичшиксез,  Г абдулла Тукай булыр. Уйлап караса?, кызганыч тормыш, ятимлек михн?тл?рен татыган, яшьли ?леп китк?н шагыйрь язмышы бигр?к аяныч.
  Габдулла Тукай…. Бармы ик?н безне? арада бу олы шагыйрь турында ишетм?г?н, белм?г?н кеше? Тукайны? мо?лы ?ырларын ?ырламаган, тылсымлы ?киятл?рен ты?ламаган,  шигырьл?рен яттан белм?г?н бала…? Юктыр.
  Тукай… ?леге исемне ишетк?ч, к??елд? т?рле хисл?р туа. Б?л?к?й класста укыганда “Су анасы”н ?йр?неп, “Туган тел” шигырен ятлап,аны? тормышы бел?н  танышкан идек. Аны? “Исемд? калганннар” ?с?рен, ” Ш?р?ле” поэмасын укыгач минд? Тукай и?атына соклану тагын да артты. Тукайны? ачы язмышы бел?н  таныш булмаган, аны? и?атына, тормышына сокланмаган  бала юктыр, минемч?. Язмышны? р?химсез ?илл?ре аны бик еш сагалап й?ри. ?йд?н – ?йг?, кулдан – кулга к?ч? Тукай. Ата – анасын  яшьли югалта, ятим кала. “Артык кашык” булып й?рерг? кала а?а. Л?кин Тукай бернинди  д? сынауларга бирешми, ?з юлыннан кире чигенми. Ул ?з тормышыннан бервакытта да зарланмый.
  Д?ньядан китеп барганда Тукайга нибары егерме ?иде яшь кен? булган. Шулай яшь булуына карамастан, шагыйрь безне? й?р?кк? м??гег? кереп калган. Б?ек Тукай безг? ?лм?с ?с?рл?р калдырган. Ул безне акыллы, тыйнак, гадел булырга ?йр?т?, табигатьне, анда булган бар тереклекне яратырга ?нди. Аны? ?д?плелекк?, б?еклекк?, т??фыйклыкка ?нд?г?н шигырьл?рен ?ич онытырга ярамый. Нинди ген? шигырьл?рен укыма, гади, а?лаешлы, х?терд? кала.
  ?йе, Габдулла  Тукай и?аты – серле бакча кебек, мог?изалы ил. Ул ?зен? чакырып тора. Аны? ?с?рл?ре шулкад?р кызыклы,  мавыктыргыч, х?тта аерылып булмый,укыган саен укыйсы килеп тора. Аны? и?аты чынлап та – м??гелек. Тукай татар милл?те, татар халкы к??еленд?  б?ген  д? яши ??м яш?яч?к!  Аны? и?аты беркайчан да онытылмас, ч?нки ул – б?ек шагыйрь!
  ??р татарны? й?р?генд? ?з Тукае. Кемн?рдер а?а карап  гыйбр?т ала, кемн?рдер соклана, кемн?рдер ?рн?к итеп, аны б?генге к?нн?рд? д? ?з й?р?генд? й?рт?.
  Татарны? ??р соравына
  ?з Тукае ?авап бир?.
  ??р татарны? й?р?генд?
  ?з Тукае шу?а к?р?.
  (Р. Харис)
  Мин д? татар булуым бел?н, Тукай кебек б?ек шагыйрь и?атын бел?ем бел?н горурланам.
  ??р апрель аен – Тукай аен олы х?рм?т бел?н к?теп алабыз. Сине? гомере? н?къ умырзая ч?ч?ге кебек кыска булды. ?мма и?ат итк?н ?с?рл?ре?  – м??гелек!
  Сине? алды?да баш иябез, б?ек Тукай!

 4. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОУЧРЕЖДЕНИЕ
  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
  с.САПЕЕВО АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ
  На отборочный этап
  Республиканского конкурса
  сочинений о профессиях
  «Билет в будущее»
  СОЧИНЕНИЕ
  “Минем булачак ??н?рем”
  Работу выполнила:
  Латыпова Рамиля Рамилевна
  19 августа 1999 года рождения;
  ученица 7 класса;
  домашний адрес: 423326,
  с.Сапеево,ул.Чапаева, дом 26,
  Азнакаевского района РТ;
  тел.5-59-17
  Адрес школы:423326
  с.Сапеево, ул.Школьная,53
  Азнакаевского района РТ
  Директор школы:
  Хуснуллин Айрат Бариевич
  Учитель: Кашапова Фирюза Ф.
  2012 год
  ?ир й?зенд? тормыш казаны ??рчак кайнап тора. Кайчак керфекл?рне к?т?р? ал-маслык кайгы басып, д?ньяны каплый, ул да булмый к??елл?рг? яш?? ?мете ?ст?п, куаныч челт?ре ?рел?. Тормышта т?рлесе була, л?кин ??рчак н?рс?г?дер т?шендер?-че, юл к?рс?т?че кир?к. Кешел?рг? м?гън?ле тормышны колачлар ?чен укытучы канат куя. Ул т?рбияли, укыта, ??ркемне кеше ит?рг? омтыла. Бу ??н?рне? б?екле-ген а?лаганга , ?нием д? балалар бакчасында педагог булып эшл?г?нг? к?р?, мин д? кил?ч?кт? укытучы булырга хыялланам.
  Укытучы эше ?и?ел т?гел. Алар бар белг?н белемн?рен балаларга бир?чел?р, укучыларны кызыксындырган барлык сорауларга ?авап табучылар, ??р к?нне к?з нурларын т?геп д?фт?р тикшер?чел?р д?. Д?реслект?н тыш, т?рле м?гъл?мат чыга-накларын, информацион технологиял?рне кулланып, кызыклы д?ресл?р ?тк?р?че укытучы булу ?чен бик к?п сыйфатларга ия булырга кир?к. Алар – белемле д?, акыллы да, сабыр –т?земле д?, г?з?л д?. Укытучы булу ?чен и? кир?кле сыйфат – балаларны ярату, аларны бертигез к?р?. Бу ??н?р зур сабырлык, т?землек, к?п-кырлы белем, зыялылык, балаларга карата олы м?х?бб?т ??м сайлаган эше?? чиксез бирелг?нлек тал?п ит?.
  М?галлим ул – белем таратучы, ул изге кешел?р р?тенд?. Заман к?злегенн?н ка-раганда, укытучы – с?яс?тче д?, икътисадчы да, эшм?к?р д? т?гел, ул – милл?тне таркалудан, тузгытудан саклап торучы, милл?тне? кил?ч?ген булдыручы. Укытучы кил?ч?кк? ?мет бел?н карамаса, яшь буында ?мет булмаячак.
  Укытучы безне уйларыбыз бел?н ?тк?н заманнарга с?ях?т иттер?, б?генге к?н бел?н таныштыра, кил?ч?к турында хыялланырга ?йр?т?. Алар безд? якты, матур тойгылыр т?рбиялил?р, кешел?рд?ге, тормыштагы матурлыкны к?рерг? ??м шуны? ?чен к?р?шерг? чакыралар. Безне? С?п?й м?кт?бенд? шундый укытучылар шактый. Мин ?земне укыткан барлык укытучыларымны х?рм?т ит?м ??м яратам. ? и? яратканнарым – ?зебезне? сыйныф ?ит?кчебез Г?р?ева Лилия Александр кызы ??м татар теле ??м ?д?бияты укытучыбыз, “?д?би туган як” т?г?р?ге ?ит?кчесе Фир?з? Ф?нилевна Кашапова.
  Фир?з? апа безг? татар теле ??м ?д?биятын, ? Лилия апа тарих, ??мгыять белеме ф?нн?рен укыта.Мин бу ф?нн?рне бик яратып укыйм.Ч?нки бу д?ресл?рд? ?зе?не кызыксындырган сорауларга ?авап табасы?. Фир?з? апабызны? сочинение-л?р ??м иншалар язу д?ресе ошый ми?а. Без аларны ашыкмыйча гына язабыз. Татар теле ??м ?д?бияты укытучыбыз к?п т?рле фактлардан, язарга тел?г?н фикерл?рд?н, тормышта булган вакыйгалардан и? кир?клел?рен ген? сайлап язарга куша. Мин ??рчак шул кагыйд?л?рд?н чыгып эш ит?рг? тырышам.
  ?д?бият д?ресл?ре ис? матурлык д?ньясына с?ях?тт?н гыйбар?т. Язучыларны? тормыш юлы, аларны? ?с?рл?ре бел?н танышкан саен – к??еле? байый. Кыскасы, Фир?з? Ф?нил кызы минд? ?д?биятка, туган телебезг? м?х?бб?т т?рбиял?де. Моны? ?чен мин а?а ме? р?хм?тле!
  Укытучым катлаулы ситуациял?рд? д? ?зе ?чен файдалы, у?айлы якларны эз-л?п таба бел?. ?зене? д?ресл?ренд? даими р?вешт? т?ртипк? ?йр?т?. ? т?ртип ул- физик матурлыкны? ??м ?хлакый т?рбияне? и? кир?кле шартларыннан берсе. Аны? ?йр?т?л?рен тормышымда куллана белс?м, сайлаган ??н?ремд? ялгышмам, дип уйлыйм.
  Ки? к??елле, ягымлы, олы ?анлы укытучым ??ркайсыбызга тормыш сабак-ларын се?дерерг? тырыша, асыл ки??шл?рен кызганмый. Ул безне ?з балаларыдай якын к?р?, хаталар булса, д?рес юл к?рс?т?, сабырлыгын ?уймый. Минем д?, а?а ошап, н?къ шундый сыйфатларга ия булган укытучы буласым кил?.
  М?кт?п тормышын ш?хси тормыштан ?стен куеп, бар гомерен яшь буынга белем бир?г? багышлаган олы ?анлы укытучым тыйнак кына изгелек орлыклары ч?ч?, гыйлем тарата. Безне? бел?н уртак тел табып, начарлыктан тыеп, яхшылыкка ?йр?т?е ?чен р?хм?т а?а. Укытучыбыз ки? к??елле, олы ?анлы.Ул – минем тормы-шымны? якты бер ?леше, аны? урыны к??елемне? т?ренд? т?гаенл?нг?н. Т?н йо-кыларын йокламыйча, укучыларым, дип ?зг?л?нг?н, т??лекне? ??р мизгелен безне уйлап ?тк?рг?н д? , яшь буынны? ?хлак – ?д?бе д? х?рм?тле остазым кулында. А?арда к?пме сабырлык! ?ти – ?ниемне д? алыштыра ул кайбер чакларда. Кир?к вакытта мактап, кир?к вакытта ?рл?п – ?зене? ?гет – н?сих?тл?рен ми?а се?дер?. Авыр мизгелл?рд? ярд?мче д?, хаталар ясаганда т?з?т?чем д? Ул. Укучылар бит алар ?ансыз т?гел. ?мма ??ркайсына гаять осталык бел?н юл табып, ?з ихтыярына буйсындыра бел? Фир?з? апа. Аны? каршы?да холкыбызга хас т?землек, ягым-лылык, м?лаемлык, шул ук вакытта тал?пч?нлек т? ?з урынын таба.
  К?зл?ре?д? очкын, ялкын,
  Й?р?кл?рг? учак якты?,
  Яраткан м?галлимем.
  К??ел т?р?з?л?рен какты?,
  Саф чишм?л?р булып акты?,
  Яраткан м?галлимем.
  Н?ни чагымда – кулдан тотып язарга ?йр?тк?н, ?с? т?шк?ч – максатларымны? ?илк?не булган яраткан укытучым! ?г?р мин кайчан да булса, башкаларны соклан-дырырлык кеше, аны? кебек мактаулы ??н?р иясе була алам ик?н, моны? нигезенд? укытучымны? башлап ?йтк?н и? гади с?зе торыр.
  Укытучы! Нинди изге исем,
  “?ни” с?зе кебек кадерле.
  ”Укытучы” с?зе чыннан да изге, матур исем. Укытучы хезм?те авыр да, ?аваплы да, кызыклы да. Бу ??н?рне сайлау тынгысызлык, эзл?н? юлын сайлау, ?з – ?зе?? искиткеч тал?пч?н булу, к?нд?лек тырыш, эзлекле хезм?т юлын сайлау диг?н с?з. Укытучы кешене? эш урыны – м?кт?п. М?кт?пт? бик к?п балалар укый, аларны? ??ркайсыны? характерлары т?рле була. Берсе шаян, берсе ?з эчен? йомык, ? берсе холыксыз булырга м?мкин. Шу?а да карамастан укытучы кеше балаларны а?ларга тырыша, ? моны? ?чен бик к?п сабырлык тал?п ител?.
  Х?зерге заманда укытучы хезм?тен? тугрылыклы калучылар к?нн?н – к?н кими. ? фидакарь укытучы ?зене? яраткан эшен? вакытын да, с?лам?тлеген д? кызган-мый. Сабыр ??м хыялый кешел?р шул алар! Шулай да аларны? да нервлары бар, й?р?кл?ре тиб?! К?з алдына китерик ?ле: нич?м? – нич? с?гатьл?р буе ?зерл?нг?н, калын китаплардан, интернет – ресурслардан, газета-журнал т?пл?м?л?ренн?н ?ый-ган мисаллар, ысуллар, алымнарны? ??рберсен кайчан, ничек куллануны т?г?л ?л-ч??г? сала да, д?ресне б?йр?м к?тк?нд?й к?теп ала. Безг? ниндидер я?алык ачасын, кыймм?тле фикер уятасын, тормышыбызда бик кир?к булачак белем бир?сен тоеп, коштай очып класска кер?. ??м …мен? си?а м?! Беребез альбом актарып утыра. Укытучыбызны к?рми д?, ишетми д?. Икенчебез, юри ?чекл?г?нд?й, тышка чыгып керерг? сорый, ?ченчебез… Аны? кычкырасы, класстан с?реп чыгарасы кил? андыйларны. ? укытучы т?з?рг?, сабыр булырга м??б?р була. Мин д? ?земд? х?зерд?н ?к шушы сыйфатларны булдырырга тиеш. Яшьт?шл?рем арасында укытучы яки т?рбияче булырга тел??чел?р бик сир?к, к?бесе: “Кеше баласы бел?н интег?ч?ксе?”,- дил?р. ? мин алай уйламыйм. Укытучы н?ни баланы? к??елен? яхшылык орлыгы ч?ч?, белем бир?, т?рбияли. ? бала ?сеп ?итк?ч, алган белемен, т?рбиясен кулланып, халкына хезм?т ит?. Укытучыдан башка беркем д? ??н?рг? ?йр?н? алмый. Укытучы – барлык ??н?рл?рг? юл ачучы кеше ул, минемч?.
  Очучы батырлыгы, разведчик кыюлыгы – боларны кем ген? а?ламый! Ут с?нде-р?чел?рне? фидакарьлеге, авыруларга кан бир?чел?рне? олы ?анлылыгы да ??ркем-г? м?гъл?м. ? кы?гырау бел?н кереп, кы?гырау бел?н чыгып, шул ике кы?гырау арасындагы 45 минутны? ??р секундында укытучы эшли торган батырлыкны кем ?лч?п караган да, кем бу хакта с?йл?г?н ??м язган! Мин сайлаячак укытучы ??н?рен гомере буена озата кил?че тормыш батырлыгы бит бу!

 5. 5
  Текст добавил: Дио и я лучшие друзья!

  Хусаинова Инзиля Загировна
  МОУООШ с. Сапеево
  Азнакаевского района
  Республики Татарстан
  Российской Федерации
  ученица  4-го класса
  преподаватель Харисова Э.А.
  МИНЕМ ЯРАТКАН УКЫТУЧЫМ.
  “Укытучы! Нинди изге исем!
  “?ни” с?зе кебек кадерле.”
  Ишет?сезме?! Нинди матур, к??елг? якын тавыш ишетел?. Сабый елый. Бу баланы? д?ньяга беренче аваз салуы. Ул к?зен ача ??м тир?-якка сорау тулы карашы бел?н т?б?л?. Тир?-юньд? таныш булмаган кешел?р, предметлар, гомум?н, б?тен н?рс? ят а?а. Мен? шушы минуттан башлана инде баланы? яш?еше. Шу?а да бит кешене? и? матур ист?лекл?ре, и? изге хыяллары, и? беренче шатлык-куанычлары аны? балачагы яки ?смер чоры бел?н б?йл?нг?н була. Мен? шушы матур ист?лекл?р арасында шактый зур урынны м?кт?п, балачак дуслары ??м, ?лб?тт? инде, укытучылар алып тора.
  “ Укытучы”… “М?кт?п”! – Бу ике с?з
  К??елемд? яши ян?ш?.
  “Укытучым” дип телем ?йтк?н чакта,
  “М?кт?бем” дип й?р?к энд?ш?.
  И? беренче м?кт?п бусагасын атлап керг?н к?нн?н алып, зур тормышка озатып, со?гы кы?гырау чы?лаган к?нг? кад?р, бала бел?н ??рчак ян?ш?д? аны? укытучысы атлый. Ул аны белем д?ньясына алып кер?, яхшыны яманнан аерырга, хезм?т ??м и?ат шатлыгын тоярга ?йр?т?, фикерл?? с?л?тен ?стер?, д?ньяга карашын формалаштыра, а?ардан ш??ес т?рбиял??г? б?тен к?чен бир?.
  Ил карты да а?а, башын иеп,
  “М?галлим”, дип, зурлап энд?ш?…
  Укытучы хезм?те авыр да, ?аваплы да, кызыклы да. Ул зур сабырлык, т?землек, к?пкырлы белем, зыялылык, балаларга карата олы м?х?бб?т ??м сайлаган ??н?рг? чиксез бирелг?нлек  тал?п ит?. Галим д?, т?з?че д?, шагыйрь д?, табиб та укытучыдан башлана. ??ркем укытучысын й?р?к т?ренд? й?рт?, и? ?ылы хисл?р бел?н иск? ала.
  “Х?терлим мин ?ле б?генгед?й…” диг?н ?ырны белм??чел?р юктыр. ??ркем д? ?зене? т??ге тапкыр м?кт?пк? аяк басуын, шаян классташларын, ягымлы, тал?пч?н укытучыларын онытмыйдыр ул. Мин д? ?земне? беренче м?рт?б? матур к?лм?к, ак алъяпкыч киеп, ч?чл?рем? олы ак бантиклар тагып, ч?ч?к б?йл?ме тотып, м?кт?п баскычыннан атлавымны х?терлим. Беренче тапкыр безне н?ни кулларыбыздан тотып, укытучыбыз Х?мидуллина Айг?л Р?сил кызы матур, якты класс б?лм?сен? алып керде. Беренче д?рес ты?лавым, к?нд?легемд?ге беренче билгел?р б?генгед?й х?теремд?. Беренче тапкыр такта алдында ?авап бир?л?р, каушап, белг?не?не д? онытулар – барысы да ист?. И? ист? калганы: парталар артына малайларны кызлар бел?н аралаштырып утырту. ?й, шул вакыттагы дулкынланулар. Бигр?к т? кызларны? тарткалашуларын к?рс?гез иде. ? со?рак, бераз ч?ч тартышулар, т?ртеш?л?р булгалап алса да, бер-беребезг? иял?неп беттек.
  Беренче укытучым Х?мидуллина Айг?л Р?сил кызы 1982 нче елны? 5нче августында Урманай авылында туа. Башлангыч белемне шунда ала. ?смер чактан ук укытучы булу тел?ге аны Б?гелм? педагогия училищесына алып кит?. Аны яхшы гына т?мамлаганнан со?, ул Яр Чаллы педагогия институтына читт?н торып уку б?леген? укырга кер?. Башта ул ?с?й м?кт?бенд?, аннары К?кре Елга м?кт?бенд? башлангыч сыйныф ?ит?кчесе булып эшли. Безне? б?хетт?ндер ме, мин укырга кер?се елны, Айг?л Р?сил кызы С?п?й м?кт?бен? укытырга кил?.
  ?ле б?генгед?й к?з алдымда. Без, беренче сыйныфка баручылар ??м ?лк?н сыйныф укучылары, “Белем б?йр?мен?” репетицияг? ?ыелдык. Шунда зифа гына буйлы, ко?гырт кара ч?чле, матур гына киенг?н бер укытучы килеп керде. Ул безне? кулларны матурлап, башларны тигезл?п куйды. Шуннан со? к?лемсер?п кен? “Шушы мыни минем булачак укучыларым?!”- дип безне? турыда сорады. Шул вакытта мин эчемн?н ген? “???!  Бу безне? булачак укытучы апабыз,”- дип куанып куйдым.
  Шул к?нн?н бирле Айг?л апа укучыларны? кадерле укытучысы, хезм?тт?шл?рене? ки??шчесе, ярд?мчесе булды. Ул безне т??ге к?нн?н ?к ?зен? гашыйк итте.
  Беренче тапкыр укырга бара башлаган к?нн?н алып, мин ?ти бел?н ?нид?н д? алдарак м?кт?пк? чыгып кит?м. Д?реср?ге, чабам. К?н саен шулай. Ч?нки м?кт?бемне бик яратам. Сыйныфташларымны, укытучыларымны к?рг?ч, ми?а бик р?х?т була. ?земне аны? янында к?чле итеп, бар н?рс?д?н якланган итеп сиз?м. Укытучым елмаеп караса, ул к?нне шатлыгым эчем? сыймый. Ул безг?, ?нил?рд?й к??ел ?ылысын биреп, укырга, язарга ?йр?тте. Игътибарлы, ихтирамлы, кече к??елле булу серл?рен? т?шендерде. Сыйныфтагы барлык балаларны берг? туплады, бер гаил? кешел?рен? ?йл?ндерде. Т?ртипле, акыллы, ?хлаклы, кешел?рг? ярд?мчел булырга ?йр?тте. Безне? сыйныф укуда да, д?рест?н тыш ?тк?релг?н чараларда да алдынгылыкны беркемг? д? бирми. ?земне? ??м укытучымны? тырышлыгы н?ти??сенд? мин инде д?ртенче ел р?тт?н бишле билгел?рен? ген? укып барам.
  Без сыйныфта 11 укучы. ??ркайсыбызны? ?зене? соравы, борчуы. Л?кин укытучы апамны? барыбызга да акыллы ки??шл?ре, тулы ?аваплары ??рвакыт ?зер иде.
  Балаларны? теле кы?гырау,
  Бер чы?гылдый, ява ме? сорау.
  Барсына да ?авап бирг?нсез,
  Сез и? сабыр кеше ик?нсез.
  Серд?шчебез, ки??шчебез, икенче ?нк?без булган Айг?л апаны беркайчан да онытмабыз. Аны? исеме й?р?к т?ренд?. Барысы ?чен д? р?хм?т Сезг?, беренче укытучым, ме? р?хм?т!
  Р?хм?т Сезг?, беренче укытучым!
  Рухыбызга иман салдыгыз.
  Барыбызны тигез, якын к?реп,
  Балагыздай каршы алдыгыз.
  Укытучым минем, с?нм?с назым,
  Якты язым – балачакларым,
  Мин гомерг?, ?нк?м бел?н берг?,
  К??елемд? Сезне саклармын.
  Халык шагыйре Ф?нис абый Яруллинны? “Сез и? г?з?л кеше ик?нсез” шигыре ?ырга ?йл?неп, укытучыларга багышлап язылган к?п ?ырларны? берсе булса да, р?сми р?вешт? кабул ителм?с? д?, басылып чыгуга ук   укукытучы ??н?рене? гимнына ?йл?нде шикелле.
  Килг?н чакта башка авырлык,
  ?итми калса, к?ч ??м сабырлык,
  Сиздермич? ярд?м итк?нсез,
  Сез и? г?з?л кеше ик?нсез…”
  Бу ?ырда укытучыга булган х?рм?т, м?х?бб?т, аны зурлау, аны кадерл?? ачык чагыла.
  Мо?арчы шагыйрьл?р и?атында, укучылар бел?н ата-аналар к??еленд? булган укытучыга х?рм?т ??м зурлау, ни?аять, быел и? биек трибуналардан я?гырап, “Укытучы елы” булып ?верелде.
  К?н саен сине м?кт?пт? елмаеп каршы алган, укырга-язарга, санарга гына т?гел, си?а тормыш нигезл?рен ?йр?тк?н кешелекле кешене зурлау елы. Яратасы?мы син укытучы?ны? Сине мактаганда гына т?гел, ачуланганда да, эш тал?п итк?нд? д?, кис?тк?нд? д? х?рм?т ит?се?ме? Ул бит боларны? барысын да сине? ?чен эшли. Сине? эше? барып чыкмаганда, ул борчылмыйдыр, дисе?ме? Сине? у?ышлары?а с?енмидер, дисе?ме?..
  Кешелекне? кил?ч?ге – укытучылар кулында. Алар балалар к??елен? нинди орлык сала алса, хезм?тл?рене? д? ?имешл?ре шундый булачак. Укытучы ?зене? Укытучы булуыннан оялмасын, ? горурлансын, ч?нки ул ??мгыятьне? и? х?рм?тле ??н?р иясе.
  Х?рм?тле укытучыларым! Армый-талмый эшл?вегез, тынгысыз, ки? к??елле ??м риясыз булуыгыз сезг? карата бетм?с-т?к?нм?с ихтирам уята. Б?ген никад?р ген? авыр булмасын, сезне? й?р?кл?регезд? балаларга , кешелекк? карата м?х?бб?т кимеми. ??р кешег? кир?кле, игелекле хезм?тегез ?чен р?хм?т сезг?. Гаил?л?регезг? татулык, тынычлык ??м муллык юлдаш булсын! С?лам?тлек ??м эшегезд? у?ышлар!
  ?ир й?зенд? и?-и? матур тел?кл?рне,
  Сорасалар, багышларга кемг?, диеп.
  ?сир итк?н ?зен? бик к?п й?р?кл?рне
  Укытучыма, дияр идем, башым иеп.”
  Список литературы:
  Мансуров З. ?ырлап ачыла к??ел, Казан, 1993.
  “Маяк” газетасы, 28 июнь, 2006.
  “Х?зин?” газетасы, 26 май, 2010 .
  Яруллин Ф. Шигырьл?р ?ыентыгы, 2003.

 6. Министерство образования и науки РТ
  ТР ф?н ??м м?гариф министрлыгы
  Конкурсное сочинение на тему :
  “Мой любимый учитель”
  “Минем яраткан укытучым”
  ТР ?лм?т районы Т?б?н Мактама                                 Нижнемактаминская СОШ №2
  2нче урта м?кт?бе                                                          Альметьевского района
  Башкарды:  7“б” сыйныф укучысы                                Выполнила: ученица 7 ”б” класса
  Абдрашитова Зарина                                                       Абдрашитова Зарина
  ?ит?кче: ??лиева Г?лназ                                       Руководитель: Аглиева Гульназ
  Фоат кызы        Фоатовна
  Альметьевск 2011
  ?лм?т 2011
  Укытучы т?шенд? д? д?рес бир?,
  Балалар дип hаман ?ан ата.
  ?з h?н?рен, м?кт?пне h?м балаларны
  ?ненд? д?, т?шенд? д? ул ярата.
  Рания К?римуллина.
  Укытучы-баланы? чын дусты, ки??шчесе, ярд?мчесе ул. Ул безг? белем ген? бир?че т?гел, ? безне? с?лам?тлек ?чен  кайгыручы да, безне? шатлыклар ?чен куана бел?че д?. Бер с?з бел?н ?йтк?нд?, икенче ?ни ул безне?. Минем ?бием д? укытучы. Аны? h?рвакыт ?йт? торган с?зе бар: “Укытучы бирелеп, намус бел?н, чын к??елд?н балаларны яратып эшл?с? ген? д?р???г? иреш?ч?к, ихтирамга лаек булачак”,-ди ?бием ми?а.
  ??р укучыны? да ?зене? ген? яраткан, х?рм?т итк?н укытучылары була. Минем д? яраткан укытучыларым бар. Шулар арасыннан аеруча и? якыны- минем сыйныф ?ит?кчем, татар теле h?м ?д?бияты укытучысы Г?лназ Фоатовна.
  ?ле б?генгед?й х?теремд?… К?зне? и? матур к?нн?рене? берсе- 1-нче сентябрь иде. К?гел?ем томан таралып, яктырып кояш чыкты.Шул матур мизгелд?, ч?ч?кл?р бел?н тулы м?кт?п бусагасында, Ул безне каршы алды. Безне? ?ле я?а башлангыч сыйныфны т?мамлап, 5-нчег? кил?ебез. Шул к?нн?н башлап ?зара дус яш?рг?, м?кт?п елларын онытылмаслык итеп х?терд? калдырырга, г?з?л с?зл?р табып безне? к?ефл?рне к?т?рерг?, яхшы укырга ?нд??че укытучым минем. “Аз гына белер ?чен д? бик к?п укырга кир?к,-ди ул безг?.
  Г?лназ Фоатовна туган телебезне? искиткеч матурлыгын к?рерг?, байлыкларын белерг? ?йр?т?че д?. Аны? д?ресл?ре бик кызыклы, мавыктыргыч h?м эчт?лекле ?т?. Аны? елмаюын к?рг?ч, туган телебезне ?йр?н? тел?ге тагын да арта. Д?ресл?рд?н тыш кызыклы кич?л?р уздырабыз, экскурсиял?рг?, т?рле к?рг?зм?л?рг?, музей h?м театрларга й?рибез. ?зебез д? театр к?рс?т?без. “??р кеше ?з туган телен, ана телен белерг? тиеш. Шул вакытта гына ул ?ти-?нисен, туганнарын х?рм?т ит?ч?к ”,- ди h?рвакыт безг? укытучыбыз. Шу?а к?р? без бик тырышып, к??ел биреп тел д?ресл?рен? й?рибез.
  Минем укытучымны? исеме д? ?исемен? туры кил?. Ул г?лл?р кебек матур, назлы. Аны? бел?н h?рвакыт серл?ш?се, к??елд?гене с?йлисе, к?леп кен? торасы кил?. Т?н?феск? звонок булгач та, укытучыбыз яныннан кит?се килми.
  Мин к?н д? к?т?ренке к??ел бел?н м?кт?пк? барам, ч?нки анда мине яраткан укытучыларым к?т?. Минемч?, Г?лназ Фоатовна h?н?рен? тугрылыклы, олы ?анлы, ки? к??елле, зир?к h?м тал?пч?н, зур ихтирамга лаек укытучы. Б?я биреп бетергесез авыр хезм?тенд? укытучыбызга и?ади у?ышлар, к??ел байлыгы телисе кил?.
  Сез- и? м?рт?б?ле Кеше,
  Сез- и? чын Укытучы.
  Ш?кертем кеше булсын дип
  Утлы к?мер йотучы.
  (Э.Ш?рифуллина)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *